RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji zużycia paliwa należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zależnie od wersji pojazdu, do dyspozycji są różne funkcje umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa:

- obrotomierz;

- funkcja toczenia;

- tryb wydajności;

- wskaźnik zmiany biegu;

- wskaźnik stylu jazdy;

- bilans trasy i ekoporady na wyświetlaczu multimedialnym;

- tryb ECO uruchamiany przyciskiem ECO lub DRIVE MODE;

- funkcja Stop and Start FUNKCJA STOP AND START.

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system nawigacji zbiera te informacje.

Funkcja toczenia

W niektórych pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów przejście w fazę swobodnego toczenia (automatyczne położenie neutralne skrzyni biegów) w fazie zwalniania (przy zwolnionym pedale przyspieszenia) przy aktywnym trybie ECO powoduje zmniejszenie siły hamującej silnika i umożliwia przejechanie większego dystansu bez używania paliwa.

Lampka kontrolna jest wyświetlana na tablicy wskaźników na zielono (lub na biało, w zależności od pojazdu), gdy pojazd porusza się w trybie swobodnego toczenia (automatyczne położenie neutralne).

Uwaga: funkcja toczenia wyłącza się po wciśnięciu pedału hamulca lub po wciśnięciu pedału przyspieszenia.

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

Jeżeli Twój pojazd ma taką funkcję i jedzie pod obciążeniem, funkcja „Tryb wydajności” pozwala ograniczyć zbyt niskie obroty, daje pierwszeństwo hamowaniu silnikiem podczas zwalniania i umożliwia bardziej dynamiczne wykorzystanie silnika.

Uwaga: tryb „Wydajność” jest dostępny tylko dla pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW.

Włączanie/wyłączanie trybu „Wydajność”

Naciskaj przycisk 1 do momentu potwierdzenia aktywacji komunikatem „Perfo” wyświetlanym w strefie 2 tablicy wskaźników.

Naciśnij ponownie przycisk 1 tyle razy, ile jest to konieczne, aby powrócić do standardowego trybu. Lampka kontrolna „Perfo” gaśnie, potwierdzając dezaktywację.

Po każdym wyłączeniu silnika tryb „Wydajność” jest wyłączany, zatem konieczna będzie jego ponowna aktywacja.

Tryb „Wydajność” służy do jazdy z dużym obciążeniem; działa w trybie automatycznym i ręcznym.

Lampka kontrolna zmiany prędkości 3

Zależnie od wersji pojazdu, w celu zapewnienia mniejszego zużycia paliwa, lampka na tablicy wskaźników sygnalizuje najlepszy moment do zmiany biegu na wyższy lub niższy:

Š włączyć wyższy bieg;

włączyć niższy bieg.

Wskaźnik stylu jazdy 4

Informuje w czasie rzeczywistym o zastosowanym stylu jazdy. Wielkość lampki kontrolnej 4 wskazuje aktualny styl jazdy.

- Duży okrąg: elastyczna, ekonomiczna jazda;

- Średni okrąg: jazda o umiarkowanej ekonomice;

- Mały okrąg: zbyt dynamiczna jazda.

Aby włączyć/wyłączyć wskaźnik stylu jazdy, zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obsługi systemu multimediów.

TrybECO

Tryb ECO to funkcja optymalizująca zużycie paliwa. Działanie funkcji wpływa na pewne działania związane z prowadzeniem pojazdu (przyspieszenie, zmiana biegów, regulator prędkości, zwalnianie itp.).

Ograniczenie przyspieszenia umożliwia jazdę miejską i podmiejską z niskim zużyciem paliwa.

Włączanie funkcji

Naciskaj przycisk 5 do momentu potwierdzenia aktywacji poprzez pojawienie się lampki ostrzegawczej 6 na tablicy wskaźników.

Podczas jazdy można czasowo wyłączyć tryb ECO, aby przywrócić pełne osiągi silnika.

W tym celu należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu.

Tryb ECO ponownie się uruchomi, kiedy zmniejszy się nacisk na pedał przyspieszenia.

Wyłączenie funkcji

Naciśnij przycisk 5 tyle razy, ile jest to konieczne, aby powrócić do standardowego trybu. Lampka ostrzegawcza 6 na tablicy wskaźników gaśnie potwierdzając wyłączenie.

Uwaga: w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów przy każdym wyłączeniu silnika tryb ECO zostanie wyłączony i konieczna będzie jego ponowna aktywacja.

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

Zachowanie na drodze

- Zamiast rozgrzewać silnik na postoju lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.

- Dynamiczna jazda ze znacznym i częstym przyśpieszaniem i zwalnianiem kosztuje bardzo dużo w przeliczeniu na paliwo, przynosząc przy tym niewielki zysk czasu.

- Duże prędkości znacząco wpływają na zużycie paliwa przez pojazd. Przykłady (przy stałej prędkości):

- zmniejszenie prędkości ze 130 km/h do 110 km/h w przybliżeniu pozwala zaoszczędzić do 20% paliwa;

- zmniejszenie prędkości ze 90 km/h do 80 km/h w przybliżeniu pozwala zaoszczędzić do 10% paliwa.

- Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów. Należy jeździć na możliwie najwyższym biegu.

- Należy unikać gwałtownego przyspieszania.

- Nie należy niepotrzebnie hamować. Dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać efekt hamowania silnikiem, zdejmując po prostu nogę z pedału przyspieszenia.

- Jadąc pod górę, nie staraj się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszaj mocniej niż podczas jazdy po płaskim terenie. Najkorzystniej jest utrzymywać pedał gazu na stałym poziomie.

- Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i dodawanie gazu przed wyłączeniem silnika, to czynności zbyteczne w nowoczesnych pojazdach.

- Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą:

Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół.

Żądana temperatura

Podczas korzystania z ogrzewania (zwłaszcza, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej zera) lub klimatyzacji wzrost zużycia paliwa jest zjawiskiem normalnym.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów.

Opony

- Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa.

- Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może również spowodować wzrost zużycia paliwa.

Rady dotyczące użytkowania

- Wybrać tryb ECO.

- Włączone odbiorniki prądu wpływają na wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy tylko przestajemy z nich korzystać. Jednak (bezpieczeństwo przede wszystkim) należy korzystać z odpowiednich świateł, gdy wymagają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i być widzianym).

- Korzystać z układu wentylacji. Jazda z prędkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o 4%.

- Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do przelewania zbiornika.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania należy wyłączyć układ, gdy nie jest potrzebny.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

- Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym.

- Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy.

- Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji.

- Unikać jazdy „od drzwi do drzwi” (krótkie przejazdy, długie postoje), gdyż w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy.