Powrót do listy

POMOC PRZY PARKOWANIU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zasada działania

Czujniki ultradźwiękowe, oznaczone strzałkami 1, są zamontowane w zderzakach i służą do mierzenia odległości między pojazdem a przeszkodą.

System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 20-30 centymetrów od pojazdu, sygnał staje się ciągły.

Zależnie od wersji pojazdu system wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu i po bokach pojazdu.

Dopóki pojazd jedzie z prędkością poniżej około 10 km/h, system pomocy przy parkowaniu pozostaje włączony.

Funkcja nie uwzględnia obecności wyposażenia do holowania lub przewożenia ładunków, które nie są rozpoznawane przez system.

Lokalizacja czujników ultradźwiękowych 1

Upewnij się, że czujniki ultradźwiękowe wskazane przez strzałki 1 nie są zasłonięte (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowe zamocowanie, nieprawidłowo przymocowana tablica rejestracyjna), uderzone, zmodyfikowane (w tym lakier) lub zablokowane przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane z przodu, z tyłu lub na bokach pojazdu.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie może zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i który ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas cofania.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).

Uwaga: ekran 2 wyświetla otoczenie pojazdu i emituje sygnały dźwiękowe.

Należy koniecznie pokonać kilka metrów, zanim uaktywni się wykrywanie boczne.

Kiedy wszystkie strefy mają szare tło, to znaczy, że pojazd jest nadzorowany z każdej strony:

- A: trwa analiza otoczenia pojazdu;

- B: analiza otoczenia pojazdu została przeprowadzona.

Zasada działania

Wykrywana jest większość przedmiotów znajdujących się w pobliżu przodu, tyłu i boków pojazdu.

Zależnie od odległości do przeszkody, zwiększa się częstotliwość sygnału dźwiękowego; brzęczyk emituje ciągły sygnał dźwiękowy, gdy odległość od przeszkody wynosi ok. 20 cm po bokach i około 30 cm z przodu lub z tyłu.

Zielone, pomarańczowe (lub żółte, w zależności od pojazdu) i czerwone strefy będą widoczne na wyświetlaczu C.

Uwaga: w przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru ryzyko uderzenia w przeszkodę może zostać zasygnalizowane z opóźnieniem.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Wykrywanie przeszkód po bokach

W zależności od ustawienia kół system określa tor jazdy pojazdu i ostrzega przed zagrożeniem zderzenia z przeszkodą 3 znajdującą się z boku pojazdu.

Kiedy system wykrywa przeszkodę z boku pojazdu:

- jeśli istnieje ryzyko zderzenia, rozlega się sygnał dźwiękowy z częstotliwością zwiększającą się w miarę zbliżania do przeszkody aż do przekształcenia się w sygnał ciągły. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone pojawiają się na wyświetlaczu D;

- jeśli nie ma ryzyka zderzenia, nie uruchamia się żaden sygnał przy zbliżaniu do przeszkody. Strefy zielone, pomarańczowe i czerwone będą zakreskowane na wyświetlaczu D.

Uwaga: w przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru ryzyko uderzenia w przeszkodę może zostać zasygnalizowane z opóźnieniem.

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Włączanie/wyłączanie

Aby skorzystać z ekranu multimedialnego 4 w celu włączenia lub wyłączenia poszczególnych obszarów działania czujników ultradźwiękowych (z przodu, z boku i/lub z tyłu), należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnego.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Regulacje

W zależności od pojazdu, gdy silnik pracuje, niektóre ustawienia można dostosować na ekranie multimedialnym 4. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Głośność sygnału pomocy przy parkowaniu

Ustaw głośność wspomagania parkowania, naciskając przyciski + lub -.

Dźwięk systemu

Umożliwia wybór dźwięku systemowego.

Wyłączanie dźwięku systemu

Włączanie lub wyłączanie dźwięku pomocy przy parkowaniu.

Uwaga: w przypadku wyłączenia dźwięku system nie będzie emitował dźwiękowego ostrzeżenia w momencie zbliżania się do przeszkody.

Po włączeniu zapłonu system wyszukuje ustawienia zapisane przy ostatnim wyłączeniu.

Gdy pojazd jedzie z prędkością mniejszą niż 10 km/h, niektóre źródła hałasu (motocykl, samochód ciężarowy, młot pneumatyczny itp.) mogą spowodować aktywację sygnału dźwiękowego systemu pomocy przy parkowaniu.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

Włączanie/wyłączanie

Gdy pojazd stoi, naciśnij przycisk 6, aby wyłączyć system pomocy przy parkowaniu. Zapala się lampka kontrolna 5 wbudowana w przełącznik. Naciśnij ponownie przycisk 6, aby włączyć funkcję. Lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 5 gaśnie.

Konfiguracja funkcji Park Assist za pomocą tablicy wskaźników

(dostępny w pojeździe z przednim i bocznym systemem Park Assist)

- gdy pojazd stoi, naciśnij przycisk 7 odpowiednią ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Naciśnij przełącznik 10 OK ;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „POMOC PARKOWANIA”. Naciśnij przełącznik 10 OK;

- wybierz „ON” lub ”OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Po włączeniu zapłonu system wyszukuje ustawienia zapisane przy ostatnim wyłączeniu.

Jeżeli nie można użyć przycisku 6 do ponownego włączenia systemu pomocy przy parkowaniu sprawdź, czy funkcja nie została wyłączona z poziomu tablicy wskaźników. Aby ponownie aktywować funkcję, zapoznaj się z akapitem „Funkcje specjalne w pojazdach wyposażonych w system pomocy przy parkowaniu przodem, tyłem i bokiem”.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Regulacje

- Gdy pojazd stoi, naciskając przełącznik 7, przejść do zakładki „Pojazd”;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „Ustawienia”. Naciśnij przełącznik 10 OK;

- wielokrotnie naciśnij element sterujący 8 lub 9, aby wyświetlić menu „POMOC PARKOWANIA”. Naciśnij przełącznik 10 OK;

- wybierz „BIP GLOSNOSC”, aby dostosować głośność pomocy przy parkowaniu za pomocą elementu sterującego 8 lub 9.

Automatyczne wyłączanie systemu pomocy przy parkowaniu

System wyłącza się:

- gdy prędkość pojazdu jest większa niż 10 km/h;

- zależnie od wersji, gdy pojazd jest zatrzymany przez czas dłuższy niż około trzy sekundy i gdy wykryta zostanie jakaś przeszkoda (np. jazda w korku itd.);

- gdy mechaniczna skrzynia biegów ustawiona jest położeniu neutralnym lub w położeniu N albo P w przypadku automatycznej skrzyni biegów;

- w przypadku wykrycia usterki.

Uwaga: jeżeli pojazd jest wyposażony w hak holowniczy rozpoznawany przez system, wyłącza się tylko funkcja pomocy przy parkowaniu tyłem.

Ręczne wyłączanie pomocy przy parkowaniu

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- jeżeli przed czujnikami ultradźwiękowymi znajduje się wyposażenie do holowania, przewozu bagażu lub przyczepa, należy wyłączyć system;

- w przypadku uszkodzenia czujników ultradźwiękowych.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykrywa nieprawidłowe działanie, przy każdym włączeniu wstecznego biegu na około trzy sekundy rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj pomoc parkow.”. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia czujników, co może wpłynąć na ich działanie. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części itd.) w okolicy czujników muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, grad, gołoledź itp.);

- narażenie na działanie silnych fal elektromagnetycznych (przejazd pod liniami wysokiego napięcia itp.);

- niektóre rodzaje hałasu (motocykl, ciężarówka, wiertarka pneumatyczna itp.);

- zamontowanie niekompatybilnego zaczepu lub haka holowniczego;

- ...

Ryzyko fałszywych ostrzeżeń lub braku ostrzeżeń

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ograniczenia działania systemu

- Otoczenie czujników musi być czyste; nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji w tych strefach, aby zagwarantować prawidłowe działanie systemu.

- Małe obiekty poruszające się blisko pojazdu (motocykle, rowery, piesi itp.) mogą nie zostać rozpoznane przez system.

- System może nie wykryć obiektów znajdujących się zbyt blisko pojazdu.

- System może nie ostrzec, gdy inne pojazdy lub obiekty poruszają się ze znacznie inną prędkością.

- W przypadku zmiany toru jazdy podczas manewru system może wolniej zgłaszać przeszkody.

- Gdy pojazd ciągnie przyczepę, system pomocy przy parkowaniu tyłem musi być wyłączony.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- obszar wokół czujników został uszkodzony;

- pojazd jest wyposażony w zaczep holowniczy, który nie jest rozpoznawany przez system (kula, hak, adapter itp.).