Powrót do listy

POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn chłodzący

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami „MINI” i „MAXI” znajdującymi się na zbiorniku płynu chłodzącego 1.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu „MINI”.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w komorze silnika należy wyłączyć zapłon URUCHAMIANIE, WYŁĄCZANIE SILNIKA: pojazd z kluczykiem.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Lampka ostrzegawcza w komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują:

- zabezpieczenie przed zamarzaniem;

- ochronę antykorozyjną układu chłodzenia.

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Płyn hamulcowy

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Poziom 2

Poziom płynu obniża się równocześnie ze zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego „ MINI ”.

Aby samodzielnie sprawdzić stan zużycia tarcz i klocków, należy zaopatrzyć się w dokumentację, która zawiera opis metody kontroli i jest dostępna u Autoryzowanych Partnerów marki lub na stronie internetowej producenta.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

Po wyłączeniu silnika, zdjąć korek 3. Napełniać do momentu zobaczenia płynu, następnie dokręcić korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Filtry

Wymiana filtrów (filtra powietrza, filtra kabiny, filtra oleju napędowego, itd.) jest przewidziana w ramach przeglądów.

Częstotliwość wymiany filtrów: patrz książka przeglądów pojazdu.