Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedostateczne ciśnienie itp.) zapala się lampka ostrzegawcza na tablicy wskaźników SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH.

W niektórych przypadkach (przebicie opony jednego z tylnych kół, holowanie przyczepy, jazda z dużym obciążeniem itd) może okazać się konieczne podniesienie pojazdu (wykorzystując punkt podwozia znajdujący się jak najbliżej wymienianego koła) w celu uzyskania dostępu do koła zapasowego.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe różniące się od pozostałych kół:

- Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.

- Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym wysokość prześwitu będzie ograniczona.

- Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne.

- Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.

- Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

- W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Koło zapasowe

Zależnie od wyposażenia pojazdu użyj narzędzia A zawierającego:

- klucz do kół 2;

- w niektórych wersjach specjalna końcówka 1 (którą należy dodać).

Elementy znajdują się w zestawie narzędzi ZESTAW NARZĘDZI.

Wyjmowanie koła zapasowego B

Za pomocą przyrządu A odkręcić całkowicie nakrętkę 5 (strona prawa) i częściowo nakrętkę 3 (strona lewa) aż do zwolnienia krawędzi kosza 4 z nakrętki 3.

Poruszyć w górę-w dół i w lewo-w prawo, w celu zwolnienia koła zapasowego.

Zależnie od wersji pojazdu, instrukcja znajdująca się w zestawie narzędzi przypomina o tych zaleceniach.

Aby umieścić koło zapasowe w pojeździe B

Wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić prawidłowe ułożenie kosza 4 przed przykręceniem nakrętek 35.

Uwaga: nie zakładaj kołpaka na koło zapasowe, aby nie ukrywać komunikatu ostrzegawczego na etykiecie koła zapasowego. Komunikat wskazuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Przestrzegaj ograniczeń określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się znajdujesz.

Nie dotykać układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.