Powrót do listy

PRZEDNIE FOTELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ustawienia fotela

Przesuwanie do przodu lub do tyłu

Podnieść uchwyt 1 w celu odblokowania. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy fotel został zablokowany.

Regulacja wysokości siedzenia

Opuścić lub pociągnąć dźwignię 3 tyle razy, ile jest to konieczne, aby obniżyć lub podnieść siedzenie.

Regulacja fotela na wysokości bioder

Obrócić pokrętło 4, aby wzmocnić lub zmniejszyć podparcie.

Pochylanie oparcia

Obrócić pokrętło 6.

Przednie podłokietniki 5

Zależnie od wersji pojazdu przednie podłokietniki 5 można regulować.

Regulacja podłokietnika do góry

Podnieść podłokietnik do żądanej pozycji.

Regulacja podłokietnika do dołu

Podnieść podłokietnik do pozycji złożonej wzdłuż fotela, a następnie opuścić go.

Aby schować podłokietnik

Podnieść podłokietnik do pozycji złożonej A. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Ogrzewane fotele

Przy włączonym zapłonie, wcisnąć przełącznik 2. Zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Wyposażony w termostat system reguluje poziom ogrzewania i wyłącza je w razie potrzeby.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

Składanie oparcia środkowego fotela pasażera

Należy uważać, aby żaden przedmiot nie utrudniał przesuwania fotela.

- oparcie należy trzymać za górną część, przygotowując je do opuszczenia, jednocześnie nacisnąć element sterujący 7 i złożyć oparcie do przodu;

- nacisnąć na tył fotela w celu zablokowania. Upewnić się, że siedzenie jest prawidłowo zablokowane.

Ustawianie środkowego fotela pasażera

Należy uważać, aby żaden przedmiot nie utrudniał przesuwania fotela.

- Nacisnąć element sterujący 7, aby odblokować fotel;

- podnieść oparcie;

- upewnić się, że fotel jest prawidłowo zablokowany.

Po dokonaniu regulacji upewnij się, że oparcia foteli są prawidłowo zablokowane.

Ze względów bezpieczeństwa, gdy fotel znajduje się w pozycji stolika, należy zamocować przewożone przedmioty.

Gdy oparcie przedniego fotela znajduje się w pozycji stołowej, wyłącz czołową poduszkę powietrzną airbag pasażera BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wyłączanie, włączanie airbag przedniej poduszki powietrznej pasażera.

Odpalenie poduszki powietrznej airbag stwarza niebezpieczeństwo poważnych obrażeń wskutek wyrzucenia w powietrze przedmiotów, które zostały wcześniej ustawione na oparciu złożonego fotela.

Naklejka (na desce rozdzielczej) oraz oznaczenia (na przedniej szybie), przypominają o zamontowaniu tego wyposażenia w pojeździe.