Powrót do listy

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd posiada takie wyposażenie, ten system kontroluje ciśnienie w ogumieniu.

Zasada działania

Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo ciśnienie w danej oponie.

System wyświetla na tablicy wskaźników 1 bieżące ciśnienia i alarmuje kierowcę o niedostatecznym ciśnieniu.

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);

- po przełożeniu koła (nie zalecamy takiej praktyki);

- po wymianie koła.

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

W przypadku zamiany kół należy ponownie ustawić parametry początkowe systemu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Zapłon włączony, pojazd stoi:

- naciskaj przycisk 5 niezbędną ilość razy, aby wyświetlić zakładkę Pojazd ;

- krótko naciśnij przycisk 2 lub 3, aby wyświetlić stronę „Ciśnienie w kołach”;

- nacisnąć dłużej (około 3 sekundy) element sterujący 4, aby włączyć ustawianie parametrów. Miganie opon oraz wyświetlenie komunikatów „Pomiar ciśnienia w trakcie”, a następnie „Rozpoznanie kół w trakcie” oznacza, że żądanie ustawienia wartości referencyjnej ciśnienia w oponach zostało przyjęte.

Ustawianie parametrów początkowych może potrwać kilka minut.

Jeżeli po ustawieniu parametrów początkowych następują krótkie przejazdy, komunikat „Rozpoznanie kół w trakcie” może pozostawać wyświetlony po kilku następujących po sobie uruchomieniach pojazdu.

Uwaga: standardowa wartość ciśnienia nie może być niższa niż zalecana i wskazana na ramie drzwi.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Poniższa tabela przedstawia komunikaty związane z procedurą resetowania opon.

Etapy

Wyświetlane informacje

(zależnie od wersji pojazdu)

Komunikaty

Wskazania

1

Ciśnienie kół naciśnij reset

Przy włączonym zapłonie i nieruchomym pojeździe rozpocznij resetowanie ciśnienia wszystkich czterech opon, naciskając i przytrzymując przycisk 4 OK.

2

Pomiar ciśnienia w trakcie

Znaki „---” przed symbolem każdego koła będą migać, wskazując, że system zarejestrował resetowanie ciśnienia w oponach dla wszystkich czterech kół.

3

Rozpoznanie kół w trakcie

Znaki „---” przed każdym kołem pozostaną wyświetlone. System resetuje ciśnienie w oponach wszystkich czterech opon. Teraz można rozpocząć jazdę. Komunikat może być wyświetlany podczas krótkich podróży.

Uwaga: podczas resetowania system monitorowania ciśnienia w oponach wciąż działa.

4

Wyświetlana jest wartość ciśnienia czterech opon: procedura resetowania jest zakończona.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w oponach należy regulować przy zimnych oponach (prawidłowe wartości znajdują się na etykiecie umieszczonej na krawędzi drzwi kierowcy). W przypadku gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w zimnych oponach, zalecane ciśnienie należy zwiększyć w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Koło zapasowe

Jeśli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, nie zawiera ono czujnika.

Wymiana kół/opon

System ten wymaga montażu specjalnego wyposażenia (kół, kołpaków i opon). OPONY.

Skontaktować się z autoryzowanym dealerem, aby wymienić opony i zakupić akcesoria kompatybilne z systemem, dostępne w sieci sprzedaży. Korzystanie z innych akcesoriów może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Ze względu na specyficzne cechy zaworów, należy stosować wyłącznie elementy wyposażenia homologowane przez markę. Zapoznaj się z rozdziałem na temat ZESTAW DO POMPOWANIA OPON.

Błędy związane z ciśnieniem w oponach

Tabela na następnej stronie zawiera komunikaty ostrzegawcze, które pojawiają się na tablicy wskaźników 1, gdy system wykryje błędne ciśnienia w oponach.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu. Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

Zmiana koła

ponieważ system może podać rzeczywiste położenie kół i ciśnienie w ogumieniu dopiero po kilku minutach, należy sprawdzać ciśnienie po każdej wymianie czy naprawie.

Informacje na tablicy wskaźników sygnalizują ewentualne błędy związane z ciśnieniem w oponach (np. spadek ciśnienia w oponie lub przebicie opony). Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Lampki kontrolne

Komunikaty

Wyświetlane informacje

(zależnie od wersji pojazdu)

Wskazania

Sprawdź ciśnien. w kołach

Koło i związana z nim wartość ciśnienia są wyświetlane na żółto.

Oznacza to, że wykryto zbyt niskie ciśnienie w oponie. Sprawdź i wyreguluj ciśnienie czterech opon, następnie zresetuj system.

+ ®

Przebita opona

Koło i związana z nim wartość ciśnienia są wyświetlane na czerwono.

Oznacza to, że wykryto bardzo niskie ciśnienie lub że opona jest przebita. Wyreguluj ciśnienie czterech opon (zimne opony) i zresetuj system, jeżeli opona jest wypompowana. Wymień oponę (lub zleć jej wymianę), jeżeli jest przebita.

+ ©

Skontroluj czujniki kół

Koło nie jest już wyświetlane.

Komunikat sygnalizuje uszkodzenie czujnika lub brak czujnika w co najmniej jednym z kół (np. gdy w pojeździe zamontowano koło zapasowe itp.). Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Rozpoznanie kół nieprawidłowe

Oznacza to, że system nie był w stanie określić ciśnienia każdej opony. Może to być spowodowane użyciem czujnika niezalecanego przez autoryzowanego dealera. System monitorowania czujnika ciśnienia w oponach pozostaje włączony.