Powrót do listy

TYLNE KANAPY: funkcje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zależnie od wersji pojazdu, z tyłu mogą znajdować się dwie kanapy: kanapa 2 (2. rząd siedzeń) i kanapa 1 (3. rząd siedzeń).

Kanapa 2

Wprowadzić klamry 3 do gniazd 4 przed rozpoczęciem składania oparcia (oparć).

Aby ułatwić dostęp do ostatniego rzędu (kanapa 1), przesunąć element sterujący 5 do dołu (ruch A) w celu odchylenia oparcia kanapy 2.

Nie wolno zapomnieć o ponownym zapięciu pasa, gdy na danym siedzeniu podróżuje pasażer.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

Po ponownym rozłożeniu tylnych kanap należy się upewnić, czy są one prawidłowo zablokowane.

Trzeba się również upewnić, czy klamry bocznych pasów bezpieczeństwa są zablokowane w zamku.

Kanapa 1

Można ją odchylić i złożyć.

W celu jej rozłożenia

- Pociągnąć za pas odblokowujący oparcie 6;

- złożyć oparcie na siedzenie.

Składanie kanapy w całości

(zależnie od wersji pojazdu)

- Chwycić drążki 7 i przysunąć równocześnie do siebie (ruch B);

- przechylić siedzenie do przodu aż do zablokowania;

- wcisnąć górną część siedzenia (w C) i zablokować fotel w wybranym położeniu, popychając dźwignie blokujące 8;

- sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Przy składaniu lub rozkładaniu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy mocowania kanapy są czyste (nie powinny znajdować się w nich kamyki, kawałki materiału lub inne elementy, które mogłyby utrudnić prawidłowe zablokowanie kanapy).

Demontaż/montaż kanap 12

(zależnie od wersji pojazdu)

Ich demontaż i montaż odbywa się w taki sam sposób.

Zabronione jest zamienianie kanap 12 miejscami.

Demontaż

W pierwszej kolejności należy zwolnić boczne pasy bezpieczeństwa, wyjmując ich klamry z zamka.

- Po kanapą nacisnąć przycisk blokady 9, a następnie pociągnąć go do przodu (ruch CD);

- podnieść go do góry (ruch E);

- przesunąć kanapę do tyłu w celu zwolnienia z tylnych punktów mocujących (ruch F);

- podnieść kanapę (ruch G);

- ponownie przesunąć kanapę do tyłu (ruch H) w celu zwolnienia z przednich punktów mocujących;

- wyciągnąć kanapę przodem pojazdu.

Zamontować ponownie kanapę 2 przed zamontowaniem kanapy 1.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

Montaż

- Ustawić kanapę odpowiednio względem przednich punktów mocujących;

- popchnąć kanapę w taki sposób, aby mogła opaść na tylne punkty mocujące;

- opuścić blokady 9 i wcisnąć aż do zablokowania;

- zapewnić prawidłowe ustawienie znaczników wizualnych na zatrzaskach 9.

Po ponownym rozłożeniu tylnych kanap należy się upewnić, czy są one prawidłowo zablokowane.

Trzeba się również upewnić, czy klamry bocznych pasów bezpieczeństwa są zablokowane w zamku.

Należy koniecznie ustawiać tylne kanapy w ich oryginalnych punktach mocujących.

W czasie jazdy używanie kanapy „tyłem do kierunku jazdy“ jest zabronione.