Powrót do listy

WYKRYWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

System wykrywa znaki ograniczenia prędkości przy drodze i wyświetla ograniczenie prędkości na tablicy wskaźników.

Wykorzystuje głównie informacje pochodzące z kamery 1 zamontowanej na przedniej szybie, za lusterkiem wstecznym.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

System wykorzystuje również informacje przekazywane przez system nawigacji w pojazdach, które są w niego wyposażone.

Kiedy ogranicznik prędkości jest aktywny, istnieje możliwość dostosowania zadanej ograniczonej prędkości do prędkości wyświetlanej przez system.

Jeżeli ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, panel wyświetlacza zostanie zmodyfikowany w celu ostrzeżenia kierowcy.

Gdy pojazd wyposażony w system nawigacji porusza się po kraju, w którym jednostki prędkości różnią się od jednostek używanych przez pojazd, system wyświetla ograniczenia prędkości w jednostkach obowiązujących w tym kraju oraz prędkość przeliczoną na jednostki używane przez tablicę wskaźników.

W krajach, w których prędkość jest dodatkowo ograniczana w czasie deszczu na niektórych rodzajach dróg, system może zmienić prędkość ograniczoną po kilku sekundach używania wycieraczek na przedniej szybie. Dotyczy to pojazdów wyposażonych w system nawigacji.

Szczególne sytuacje

System nie uwzględnia ograniczeń wyjątkowych, takich jak ograniczenia w dni najwyższego zanieczyszczenia powietrza.

Włączanie-wyłączanie systemu

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny 2

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, skorzystać z instrukcji systemu multimediów.

Wybrać „ON” lub „OFF”.

Przy włączonej funkcji, w zależności od lokalnych przepisów, można aktywować opcję „Wyświetl obszary niebezpieczne”. System ostrzega o odległości dzielącej od tej strefy oraz podczas jazdy już w samej strefie.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Gdy pojazd stoi, nacisnąć przełącznik 3 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki „Pojazd”;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „Ustawienia”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „POMOC JAZDY”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciskać element sterujący 4 lub 5, aby przejść do menu „Alarm prędkości”, a następnie nacisnąć 6 OK;

- naciśnij przełącznik 6 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję:

= funkcja włączona

< funkcja wyłączona

Czynność

Lampki alarmowe

Ta funkcja wyświetla następujące lampki ostrzegawcze:

7 Znaki drogowe ograniczenia prędkości.

8 Dodatkowe znaki drogowe (początek lub koniec strefy „zakaz wyprzedzania”, ograniczenie prędkości na zjeździe z autostrady, prędkość w przypadku jazdy z przyczepą kempingową, ograniczenie prędkości z długością odcinka obowiązywania itd.).

W razie przekroczenia ograniczenia prędkości koło wokół panelu zaczyna błyskać (lampka ostrzegawcza 7) i emitowany jest sygnał dźwiękowy w celu ostrzeżenia kierowcy.

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Jeżeli prędkość zadana ograniczenia prędkości jest inna niż prędkość wykryta, należy nacisnąć i przytrzymać poniższe przełączniki:

- 9 (RES/+), aby zwiększyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej;

- 10 (SET/-), aby zmniejszyć prędkość zadaną do prędkości wykrytej.

Nieprawidłowości w działaniu

System może nie wykryć ograniczenia prędkość, jeśli:

- przednia szyba nie jest czysta;

- kamera jest oślepiona przez słońce;

- widoczność jest niewystarczająca (noc, mgła itp.);

- znaki są nieczytelne (śnieg itp.) lub zakryte (przez inny pojazd lub drzewa);

- dane pochodzące z systemu nawigacji są nieaktualne.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

System wykrywa znaki ograniczenia prędkości i nie wykrywa innych znaków (np. wjazd lub wyjazd ze strefy zabudowanej itd.).

System może nie wykryć wszystkich znaków ograniczenia prędkości lub może je nieprawidłowo zinterpretować.

Kierowca nie powinien ignorować znaków, które nie są wykrywane przez system i musi przestrzegać w pierwszej kolejności znaków i zaleceń kodeksu ruchu drogowego.

W przypadku złej widoczności (mgła, śnieg, szron itp.) system może nie wskazać odpowiedniego ograniczenia prędkości.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.