Twizy

Poznaj znaczenie lampek ostrzegawczych Twojego samochodu

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów
Lampka kontrolna systemu blokady rozruchu
Lampka kontrolna oznaczająca, że samochód jest gotowy do jazdy
Lampka kontrolna poduszki powietrznej
Lampka kontrolna podłączenia przewodu zasilającego
Lampka ostrzegawcza
Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się
Lampka kontrolna usuwania szronu z przedniej szyby
Lampka kontrolna ładowania akumulatora 12 V
Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego
Lampki kontrolne temperatury systemu elektrotechnicznego
Lampka sygnalizująca niski poziom energii w akumulatorze trakcyjnym
Lampka ostrzegawcza systemu elektrotechnicznego

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka kontrolna świateł kierunkowskazów

Lampka kontrolna systemu blokady rozruchu

Patrz paragraf „System blokady rozruchu“ w rozdziale 1.

Lampka kontrolna oznaczająca, że samochód jest gotowy do jazdy

Patrz paragraf „Uruchamianie, wyłączanie silnika” w rozdziale 2.

Lampka kontrolna poduszki powietrznej

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie.

Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu lub zapala się w czasie jazdy, sygnalizuje usterkę systemu.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna podłączenia przewodu zasilającego

Zapala się po podłączeniu przewodu zasilającego do źródła prądu elektrycznego.

Lampka ostrzegawcza

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie, kiedy silnik zaczyna pracować. Może zaświecić się równocześnie z innymi lampkami kontrolnymi na tablicy wskaźników.

Konieczne jest jak najszybsze udanie się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenie pojazdu z dużą ostrożnością . Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się

Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie, kiedy silnik zaczyna pracować. Zapala się równocześnie z innymi lampkami i towarzyszy jej emisja pojedynczego sygnału dźwiękowego.

Informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Cecha szczególna: w przypadku jazdy ze zbyt dużą prędkością po stromej pochyłości zapala się lampka ostrzegawcza i rozlega się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W takim przypadku należy zmniejszyć prędkość. Ryzyko uszkodzenia silnika. Lampka kontrolna gaśnie, gdy pojazd zaczyna poruszać się poniżej maksymalnej prędkości.

Lampka kontrolna usuwania szronu z przedniej szyby

.

Lampka kontrolna ładowania akumulatora 12 V

Jeśli się pojawia, ograniczyć korzystanie z wyposażenia i akcesoriów, które zużywają energię, a nie są konieczne.

Jeśli nadal się wyświetla, należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Jeśli wyświetla się wraz z lampką kontrolną ® wraz z sygnałem dźwiękowym, oznacza to usterkę układu ładowania akumulatora 12 V. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego

Zapala się po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie, gdy tylko hamulec ręczny zostanie zwolniony.

Jeżeli zaświeci się podczas hamowania wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, sygnalizuje obniżenie poziomu płynu w układach lub usterkę układu hamulcowego.

Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampki kontrolne temperatury systemu elektrotechnicznego

Jeśli lampka kontrolna się świeci, oznacza to, że temperatura silnika lub akumulatora trakcyjnego jest zbyt wysoka. Należy zmienić tryb jazdy na bardziej elastyczny.

Zapaleniu się lampki kontrolnej może towarzyszyć zmniejszenie osiągów pojazdu.

Lampka sygnalizująca niski poziom energii w akumulatorze trakcyjnym

Zapala się po osiągnięciu rezerwowego progu naładowania akumulatora trakcyjnego. Patrz paragraf „Wyświetlacze i wskaźniki” w rozdziale 1.

Lampka ostrzegawcza systemu elektrotechnicznego

Jeśli zapali się w czasie jazdy, oznacza usterkę elektrotechniczną, związaną z układem elektrycznym „58 V”. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Jeżeli w momencie uruchamiania pojazdu lub w trakcie jazdy lampka miga wraz z lampką ostrzegawczą ® i brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy, klapka gniazda ładowania jest otwarta lub nie została prawidłowo domknięta. Zatrzymaj pojazd, wyłącz zapłon i sprawdź, czy przewód zasilający jest odłączony, a klapka gniazda ładowania jest domknięta.