Zapala się po podłączeniu przewodu zasilającego do źródła prądu elektrycznego.

Order: 
70
Image: 
Model: