Powrót do listy

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Światła dzienne

Światła mijania zapalają się bez konieczności przestawiania dźwigni sterującej A w momencie uruchamiania silnika.

u Światła pozycyjne

Obrócić koniec 1 dźwigni A, aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciw oznaczenia 2.

Oświetlenie tablicy wskaźników gaśnie.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić koniec 1 dźwigni A, aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciw oznaczenia 2.

Przy wyłączonym zapłonie, nie jest możliwe włączenie świateł (aby uniknąć manipulacji przy światłach podczas postoju).

á Światła drogowe

Pociągnąć dźwignię sterującą A do siebie, gdy dźwignia znajduje się w położeniu k. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Aby ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię A do siebie.

e Wyłączanie świateł

Ustawić dźwignię w pozycji wyjściowej. Po uruchomieniu silnika światła mijania pozostają włączone. Gasną w momencie wyłączenia silnika.

W przypadku jazdy z maksymalnym obciążeniem (patrz akapit „Masy” w rozdziale 6) należy zlecić ASO regulację wysokości wiązki świateł mijania.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Jeżeli dźwignia nie zostanie ustawiona w położeniu wyjściowym e po wyłączeniu zapłonu, brzęczyk emituje cztery sygnały ostrzegawcze.

Elementy odblaskowe 3

Należy pamiętać o regularnej kontroli stanu bocznych elementów odblaskowych. W przypadku uszkodzenia należy je wymienić.