Powrót do listy

POJAZD ELEKTRYCZNY: prezentacja

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazd elektryczny posiada specyficzne cechy, dlatego zaleca się dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji opisującej zakupiony pojazd elektryczny.

Cecha szczególna

W zależności od kraju pojazd może być zaliczany do pojazdów czterokołowych lub samochodów osobowych. Jego prowadzenie może być objęte specjalnymi wymogami dotyczącymi posiadanej kategorii prawa jazdy, typu dróg itd. Prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi w danym kraju przed rozpoczęciem jazdy.

Akumulatory

Pojazd elektryczny posiada dwa rodzaje akumulatorów:

- akumulator trakcyjny;

- akumulator 12 V.

Akumulator trakcyjny „58 V”

Ten akumulator gromadzi energię niezbędną do działania silnika pojazdu elektrycznego. Jak każdy akumulator, również i ten rozładowuje się podczas użytkowania, w związku z tym powinien być regularnie ładowany.

Nie ma konieczności czekania, aż energia spadnie do poziomu rezerwy, by naładować akumulator trakcyjny.

Czas pełnego ładowania w gnieździe elektrycznym wynosi około 3,5 godziny.

Zużycie energii zależy od poziomu naładowania akumulatora trakcyjnego, jak również od stylu jazdy.

Patrz paragraf „Trwałość pojazdu: porady” w rozdziale 2.

Akumulator 12 V

Drugi akumulator, który wchodzi w skład wyposażenia pojazdu, to akumulator 12 V: dostarcza energię niezbędną do prawidłowego działania wyposażenia pojazdu (światła, wycieraczki itp.).

Akumulator 12 V jest ładowany:

- podczas ładowania akumulatora trakcyjnego,

- przy włączonym zapłonie;

- lub kiedy zapłon jest wyłączony i okresowo, pod warunkiem, że w akumulatorze trakcyjnym jest wystarczająco dużo energii elektrycznej.

Patrz paragraf „Akumulator 12 V” w rozdziale 4.

Symbol A przedstawia elementy elektryczne pojazdu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Układ elektryczny „58 V”

Układ elektryczny obejmuje okablowanie w kolorze pomarańczowym oraz elementy przedstawione za pomocą symbolu .

Układ napędowy samochodu elektrycznego wykorzystuje napięcie prądu stałego wynoszące około 58 V. System może być gorący w trakcie działania oraz po wyłączeniu zapłonu.

Wszelka ingerencja lub modyfikacja systemu elektrycznego (części, kable, łączniki, akumulator trakcyjny) jest całkowicie zabroniona ze względu na ryzyko związanego z bezpieczeństwem użytkownika. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Niebezpieczeństwo powstania pożaru, poparzeń lub porażeń prądem elektrycznym grożących poważnymi obrażeniami.

Hałas

Pojazdy elektryczne są wyjątkowo ciche. Prawdopodobnie nie są jeszcze Państwo przyzwyczajeni do tego faktu, podobnie jak inni użytkownicy drogi. Trudno im będzie usłyszeć nadjeżdżający samochód elektryczny.

Zalecamy zatem brać to pod uwagę i korzystać z sygnału dźwiękowego ostrzegającego pieszych, szczególnie w trakcie jazdy w mieście lub podczas manewrów (patrz paragraf „Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych” w rozdziale 1).

Ponieważ silnik pracuje cicho, można usłyszeć dźwięki, których zwykle nie słychać (hałas aerodynamiczny, opony itp.).

W czasie ładowania, pojazd może wydawać różne dźwięki (wentylatory, przekaźniki itp.).

Jako że pojazd elektryczny pracuje cicho, przed opuszczeniem pojazdu należy zaciągnąć hamulec ręczny i zgasić zapłon.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Prowadzenie pojazdu

Po zdjęciu nogi z pedału gazu podczas zwalniania, silnik generuje prąd elektryczny, który służy do naładowania akumulatora trakcyjnego. Patrz paragraf „Licznik zużycia energii” w rozdziale 2.

Silnik elektryczny generuje mocniejsze hamowanie silnikiem niż w przypadku samochodu z silnikiem benzynowym lub diesla.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów.

Dla Państwa bezpieczeństwa, należy dostosować prędkość do warunków ruchu drogowego i unikać wszelkich nagłych manewrów kierownicą, zwłaszcza na drogach na wzniesieniu, śliskich itp.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować utratę kontroli nad pojazdem

Ryzyko wypadku i poważnych obrażeń.

Przewóz pasażera wpływa na równowagę, przyczepność opon do drogi i zwiększa odległość hamowania pojazdu.

Dostosować prędkość do warunków ruchu na drodze i unikać wszelkich nagłych manewrów kierownicą, które mogą spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Ryzyko wypadku i poważnych obrażeń.

Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą:

Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół.

W razie zanurzenia samochodu na poziomie podłogi, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Ryzyko porażenia prądem elektrycznym mogące prowadzić do śmierci.

Przypadki szczególne

- Przy bardzo wysokiej temperaturze na zewnątrz, tryb bezpieczeństwa włącza się. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników. Ten tryb zmniejsza moc pojazdu i może spowodować jego unieruchomienie. Zalecane jest zatrzymanie pojazdu, aby zapewnić ostygnięcie układu elektrycznego, aż kontrolka przestanie migać. Samochód osiągnie wówczas pełnię swoich możliwości.

- Po maksymalnym naładowaniu akumulatora trakcyjnego oraz po pokonaniu pierwszych kilometrów lub jeśli temperatura na zewnątrz jest zbyt niska, przez jakiś czas pojazd hamuje silnikiem słabiej. Należy wówczas odpowiednio dostosować sposób kierowania pojazdem.

Hamowanie silnikiem nie może w żadnym wypadku zastępować naciskania na pedał hamulca.