Powrót do listy

POZIOMY PŁYNÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Płyn hamulcowy

Kontrola poziomu jest wykonywana na płaskim podłożu. Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

Dostęp do zbiornika płynu hamulcowego

Odpiąć górny pasek 2 przedniego zderzaka wkładając rękę do 1.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętej puszki).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

Poziom 3

Poziom płynu obniża się w miarę zużywania się okładzin ciernych, jednak nie powinien nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego „MINI”.

W przypadku chęci sprawdzenia stanu zużycia tarcz we własnym zakresie, należy zaopatrzyć się w dokumentację opisującą metodę kontroli dostępną u Autoryzowanych Partnerów marki lub na witrynie internetowej producenta.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie

Otworzyć klapkę 5.

Odkręcić korek 4, napełnić zbiornik, aż płyn będzie widoczny, następnie założyć korek.

Płyn

Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie).

Dysza

W celu odpowiedniego ustawienia dyszy spryskiwacza przedniej szyby użyć igły.