Powrót do listy

WYCIERACZKI, SPRYSKIWACZE SZYB

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

n Wycieraczka

Po włączeniu zapłonu, ustawić odpowiednio dźwignię 1:

Awycieraczki wyłączone

Bprzerywany bieg wycieraczek

Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy.

Cpowolny, ciągły bieg wycieraczek

Dszybki, ciągły bieg wycieraczek

Spryskiwacze szyb

Po włączeniu zapłonu, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

W czasie opadów śniegu lub mrozów należy upewnić się, czy pióro wycieraczki nie zostało unieruchomione przez osadzający się na szybach szron.

Należy kontrolować stan pióra. W przypadku zmniejszenia skuteczności ich pracy trzeba je wymienić: średnio raz w roku.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

Pióra wycieraczek należy wymienić niezwłocznie po stwierdzeniu spadku ich wydajności: około raz na rok (patrz punkt „Pióra wycieraczek” w rozdziale 5).

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, odszranianie, czyszczenie przedniej szyby itp.), ustawić dźwignię 1 w położeniu A (wycieraczki wyłączone).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Podczas wykonywania czynności, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.