Powrót do listy

ANDROID AUTO™, CARPLAY™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prezentacja Android Auto™

„Android Auto™” to aplikacja, która umożliwia replikację smartfona na ekranie systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Aplikacja „Android Auto™” aplikacja działa tylko wtedy, gdy smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, przez Bluetooth® z opcją automatycznego łączenia z siecią WIFI systemu;

- aby aplikacja działała poprawnie, przewód USB musi być homologowany przez producenta smartfona i mieć maksymalną długość 1,5 metra;

- aby aplikacja działała poprawnie z siecią WIFI, Twój smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Więcej informacji: patrz rozdział „Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu”.

Pierwsze użycie

Pobierz i zainstaluj aplikację „Android Auto™” dostępną na witrynie pobierania smartfona.

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.

System multimedialny uruchamia aplikację, co widać w strefie 1.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

prezentacja CarPlay™

„CarPlay™” to fabryczna aplikacja, którą można pobrać na smartfon i która umożliwia korzystanie z wybranych aplikacji smartfona za pośrednictwem ekranu systemu multimedialnego.

Cecha szczególna:

- Usługa „CarPlay™” działa tylko w przypadku, gdy usługa SIRI jest aktywna i smartfon jest podłączony do gniazda USB pojazdu lub bezprzewodowo, za pomocą funkcji Bluetooth®, aby umożliwić automatyczne połączenie z siecią WIFI;

- aby aplikacja działała poprawnie, przewód USB musi być homologowany przez producenta smartfona i mieć maksymalną długość 1,5 metra;

- aby aplikacja działała poprawnie z siecią WIFI, Twój smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimedialnym.

Więcej informacji: patrz rozdział „Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu”.

Pierwsze użycie

Podłącz smartfon do gniazda USB systemu multimedialnego lub podłącz go za pomocą funkcji Bluetooth®, aby automatycznie zainicjować połączenie z siecią WIFI.

System multimedialny sugeruje:

- autoryzację połączenia i udostępnianie danych;

- zapis ustawień urządzenia.

Zatwierdź polecenia za pomocą smartfona, aby korzystać z aplikacji.

System multimedialny uruchamia usługę, co widać w strefie 1.

Jeżeli procedura opisana powyżej zakończy się niepowodzeniem, powtórz ją od początku.

System rozpoznawania głosu

Gdy aplikacja „Android Auto™” lub usługa „CarPlay™” działa w systemie multimedialnym, można użyć przycisku funkcji rozpoznawania mowy 2 w pojeździe do sterowania niektórymi funkcjami smartfona za pomocą poleceń głosowych:

- krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego;

- długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy telefonu podłączonego do systemu multimediów.

Uwaga: funkcja „Android Auto™” lub „CarPlay™” umożliwia dostęp do plików audio i systemu nawigacji smartfona.

Te aplikacje zastąpią podobne aplikacje wbudowane w system multimedialny, które zostały już uruchomione.

Może być używana tylko jedna nawigacja:

- „Android Auto™”;

- „CarPlay™”;

- lub zintegrowana z Twoim systemem multimedialnym.

Uwaga: w przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™” lub z usługi „CarPlay™” niektóre funkcje systemu multimedialnego będą nadal pracować w tle. Przykładowo w przypadku uruchomienia aplikacji „Android Auto™” lub „CarPlay™” i korzystania z funkcji nawigacji w smartfonie podczas korzystania z radioodtwarzacza systemu multimediów radio będzie nadal emitować dźwięk.

Powrót do interfejsu systemu multimedialnego

Wróć do interfejsu systemu multimedialnego:

- naciśnij przycisk „Menu główne” 4 na przednim panelu systemu multimedialnego lub użyj centralnego elementu sterującego;

lub

- naciśnij przycisk 3 na ekranie systemu multimediów.

Funkcje aplikacji „Android Auto™” i „CarPlay™” zależą od marki i modelu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową producenta (jeżeli jest dostępna).

W przypadku korzystania z aplikacji „Android Auto™” lub funkcji „CarPlay™” transfer danych w sieciach komórkowych, niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów nieobjętych w kwocie abonamentu telefonicznego.

WSPÓŁDZIAŁANIE EASY LINK Z ANDROID AUTO

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna

WSPÓŁDZIAŁANIE EASY LINK Z APPLE CARPLAY

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna