Wszystkie filmy

PREZENTACJA
AUTO-UPDATE: AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE MAP ORAZ SYSTEMU EASY LINK
OGÓLNA PREZENTACJA SYSTEMU MULTIMEDIÓW
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PERSONALIZOWANIE STRON GŁÓWNYCH ZA POMOCĄ WIDGETÓW
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PERSONALIZOWANIE PROFILU UŻYTKOWNIKA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
PERSONALIZOWANIE USTAWIEŃ SYSTEMU
UAKTYWNIANIE ROZPOZNAWANIA MOWY I KORZYSTANIE Z NIEGO
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KORZYSTANIE Z FUNKCJI NAWIGACJI
KORZYSTANIE Z FUNKCJI RADIA
KORZYSTANIE Z FUNKCJI MUZYKI
PAROWANIE SMARTFONA ANDROID (PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE)
PAROWANIE IPHONE'A (PODŁĄCZANIE I ODŁĄCZANIE)
KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEFONU
OGLĄDANIE ZDJĘĆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
OGLĄDANIE WIDEO
WSPÓŁDZIAŁANIE EASY LINK Z ANDROID AUTO
WSPÓŁDZIAŁANIE EASY LINK Z APPLE CARPLAY
POZNAWANIE FUNKCJI AKTUALIZACJI (SYSTEMU I MAP)
USŁUGI PODŁĄCZONE
SYNCHRONIZACJA MOJEGO AUTA Z APLIKACJĄ MY MOJE RENAULT
AKTYWACJA USŁUG
INTELIGENTNA NAWIGACJA — WYSZUKIWANIE ADRESÓW W GOOGLE
INTELIGENTNA NAWIGACJA — USŁUGI TOMTOM
INTELIGENTNA NAWIGACJA — ZNAJDŹ MÓJ SAMOCHÓD
„WYŚLIJ DOCELOWĄ LOKALIZACJĘ DO SAMOCHODU
NADAJNIK — ZDALNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ I SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
SIECIOWE SŁUŻBY POMOCY DROGOWEJ: POŁĄCZENIE ALARMOWE
SIECIOWE SŁUŻBY POMOCY DROGOWEJ: ZGŁASZANIE USTERKI
USŁUGI PODŁĄCZONE ZOE
EASY LINK — PRZEPŁYW ENERGII
EASY LINK - INFORMACJE O ENERGII
EASY LINK - ZAPLANOWANIE HARMONOGRAMU ŁADOWANIA
EASY LINK PLANOWANIE KOMFORTOWE