Powrót do listy

CIŚNIENIE W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ciśnienie powietrza w oponach”

W menu głównym nacisnąć opcję „Informacje”, a następnie nacisnąć przycisk „Pojazd”.

Wyświetlacz na tablicy wskaźników pojazdu informuje o wszelkich nieprawidłowościach związanych z ciśnieniem w oponach.

Poziom ciśnienia w oponach

Z poziomu systemu multimediów można sprawdzić ciśnienie w oponach, a także procedurę, zgodnie z którą należy postępować 2.

Na grafice 1 przedstawione jest ciśnienie powietrza w oponach symbolizowane następującymi kolorami:

- Zielony = ciśnienie powietrza w oponie jest prawidłowe lub nie zmieniło się od momentu ostatniego resetowania;

- Pomarańczowy = ciśnienie powietrza w jednej z opon jest niewystarczające;

- Czerwony = jedna z opon jest przebita lub panuje w niej bardzo niskie ciśnienie powietrza.

Ponowne ustawienie parametrów początkowych

Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie resetowania. W tym celu należy użyć opcji „Set TPW” 3. Po zakończeniu resetowania, na ekranie pojawia się komunikat z potwierdzeniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciśnienia w oponach skorzystać z instrukcji obsługi pojazdu.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.