Powrót do listy

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu„Driving Eco

W menu głównym naciśnij „Informacje”, a następnie „Driving Eco”, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- „Ogólne”;

- „Szczegóły”;

- „Instrukcje”.

„Ogólne”

W trybie widoku „Ogólne” 1 można wyświetlić dane dotyczące bieżącej trasy:

- „Wynik ogólny”;

- „Zmiana wyniku”;

- „Odległość przejechana bez zużycia paliwa”/„Odcinek bez przyspieszania” (w zależności od konfiguracji).

„Wynik ogólny”

Dane umożliwiają określenie ogólnego wyniku.

Karta drogowa jest aktualizowana w zależności od wyniku, od 0 do 100.

„Zmiana wyniku”

Ten wykres słupkowy przedstawia zmiany wyniku.

- wynik powyżej zielonej linii (75%): jazda Eco;

- wynik poniżej pomarańczowej linii (45%): jazda nieekonomiczna.

„Przebieg bez zużycia paliwa”/„Odcinek bez przyspieszania”

Dane umożliwiają wyświetlenie dystansu przejechanego bez zużywania paliwa w trakcie ostatniego cyklu jazdy.

„Szczegóły”

W trybie widoku „Szczegóły” 2 można wyświetlić dane związane z bieżącą podróżą:

- „Wynik ogólny”;

- „Szczegółowe przedstawienie wyników”;

- „Odległość przejechana bez zużycia paliwa”/„Odcinek bez przyspieszania” (w zależności od konfiguracji);

- Dane „Eco Trip”.

Dane trasy

Wyświetlane informacje są obliczane na podstawie ostatniego resetowania podróży:

- przebyty dystans;

- średnia prędkość;

- średnie zużycie paliwa.

Obliczanie wyników 3

Liczba gwiazdek (5 poziomów) podawana jest w czasie rzeczywistym, zależnie od wyników opartych na:

- przyśpieszania;

- zmiana biegów;

- wyprzedzania.

Tendencja wyniku 4

Strzałki są ustawiane zgodnie z danymi w czasie rzeczywistym w następujący sposób:

- Jeżeli nowy wynik jest wyższy niż poprzednio zapisany wynik podróży: strzałka wskazuje w górę;

- Jeżeli nowy wynik jest niższy od poprzedniego: strzałka wskazuje w dół;

- Jeżeli nowy wynik jest taki sam, jak poprzednio zapisany wynik podróży: strzałka wskazuje poziomo.

„Instrukcje”

Menu umożliwia monitorowanie stylu jazdy i zawiera ogólne porady dotyczące ekonomicznej jazdy w celu zoptymalizowania zużycia paliwa i energii elektrycznej (prawidłowe i ekonomiczne działania, sposoby załadunku pojazdu, poziom ciśnienia w oponach, planowanie podróży itp.).

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij „Instrukcje” 6 i przeczytaj uważnie instrukcje.

Przewiń strony, naciskając „Ogólne”, „Przyspieszenie”, „Zmiana biegu” i „Przewidywanie”.

Uwaga: „Instrukcje” wyłącza się, gdy prędkość pojazdu przekracza próg „Instrukcje”.

Domyślna wartość progu „Instrukcje” wynosi około 12 km/h.

Treść „Instrukcje” jest ograniczona, jeżeli odległość przejechana od czasu ostatniego resetu jest niewystarczająca.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe 5 umożliwia dostęp do następujących ustawień:

- „Nowa podróż Eco”;

- „Wyświetl zapis. dane”;

- „Skasuj historię”;

- „Raport po podróży”/„Ukryj bilans trasy”.

Rozpoczynanie nowej trasy

Aby zresetować swoje podróże, naciśnij „Nowa podróż Eco”. Pojawia się komunikat z prośbą o potwierdzenie wyzerowania danych. Naciśnij „Tak”, aby potwierdzić lub „Nie”, aby anulować.

Uwaga: dane tras zapisane przez komputer pokładowy są resetowane jednocześnie.

Moje ulubione trasy

Aby wyświetlić zapisane podróże, naciśnij „Wyświetl zapis. dane”.

W menu kontekstowym 7 można „Zapisz” lub „Usunąć” swoje podróże Eco.

Różne typy podróży są sklasyfikowane w następujących kategoriach:

- „Dom-Praca”;

- „Podróż”;

- „Osobiste”.

Kasowanie zmian wyniku

Aby zresetować wynik, nacisnąć 3, następnie „Skasuj historię”. Na ekranie pokazuje się komunikat potwierdzenia. Naciśnij „Tak”, aby skasować historię lub „Nie”, aby anulować.

Bilans po przejechaniu trasy

Aby wyświetlić bilans trasy, kliknąć „Raport po podróży”. Aby ukryć bilans trasy, kliknąć „Ukryj bilans trasy”.

Zmiany w zużyciu energii

W zależności od pojazdu informacje dostarczane przez menu Driving Eco mogą się różnić:

- W pojeździe z silnikiem spalinowym system multimedialny informuje o zużyciu paliwa 9;

- W pojeździe elektrycznym system multimedialny informuje o zużyciu energii 10;

- w pojeździe hybrydowym system multimedialny informuje o średnim zużyciu paliwa 9, niezależnie od zużycia energii 10.