Powrót do listy

KAMERA 360°

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Kamera 360°”

prezentacja

Pojazd jest wyposażony w cztery kamery zlokalizowane z przodu, w zewnętrznych lusterkach i z tyłu, aby zapewnić dodatkową pomoc podczas trudnych manewrów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Kamera 360°” w instrukcji obsługi pojazdu.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Czynność

Możesz aktywować system, naciskając przycisk aktywacyjny znajdujący się w pojeździe lub włączając bieg wsteczny (do około pięciu sekund po zmianie biegu).

Widok obszaru z tyłu pojazdu jest wyświetlany w strefie A ekranu multimedialnego 1, któremu towarzyszy sylwetka pojazdu i sygnały dźwiękowe.

Czujniki ultradźwiękowe pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Widok z lotu ptaka na pojazd i jego otoczenie jest wyświetlany w strefie B na ekranie multimedialnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Kamera 360°” w instrukcji obsługi pojazdu.

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Linie pomocnicze są wizualizacją rzutowaną na płaską powierzchnię. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…) mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Ustawienia

W menu głównym wybierz opcję „Ustawienia”, następnie otwórz zakładkę „Pojazd” i „Asystent parkowania”, następnie „Kamera”. Menu umożliwia konfigurację kamery 360°;

- kliknij „ONˮ lub „OFFˮ, by włączyć lub wyłączyć linie pomocnicze;

- kliknij „+ˮ lub „-ˮ, aby dostosować kontrast, jasność i ustawienie kolorów obrazu.

Wybór kamery

Można również wybrać widok obszaru B na ekranie multimedialnym, wybierając typ widoku:

- widok 360° 2;

- strona pasażera 3;

- wykrywanie przeszkody 4.

Menu kontekstowe 5 umożliwia powrót do ustawień domyślnych.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc, informując, że inny pojazd znajduje się w strefie martwego punktu pojazdu. Nie może zatem zastępować czujności kierowcy ani zwalniać go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).