Powrót do listy

KAMERA 360°

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Kamera 360°”

prezentacja

Pojazd jest wyposażony w cztery kamery zlokalizowane z przodu, w zewnętrznych lusterkach i z tyłu, aby zapewnić dodatkową pomoc podczas trudnych manewrów.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Kamera 360°” w instrukcji obsługi pojazdu.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Czynność

System można również włączyć, naciskając przycisk aktywacji w samochodzie.

Włączenie wstecznego biegu (po około pięciu sekundach od włączenia innego przełożenia) powoduje wyświetlenie widoku strefy za pojazdem na ekranie systemu multimediów; na ekranie pojawiają się również linie pomocnicze i sylwetka samochodu, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy.

Czujniki ultradźwiękowe pojazdu „mierzą” odległość między pojazdem i przeszkodą.

Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Ustawienia

Na ekranie głównym nacisnąć opcję „Ustawienia”, przejść na kartę „Pojazd”, a następnie nacisnąć kolejno opcje „Asystent parkowania” i „Kamera”. Menu umożliwia konfigurację kamery 360°;

- Włączenie lub wyłączenie linii pomocniczych;

- Dostosowanie kontrastu, jasności i ustawień kolorów obrazu za pomocą przycisków „+" oraz „-”.

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Linie pomocnicze są wizualizacją rzutowaną na płaską powierzchnię. Informacji nie należy uwzględniać, gdy rzut jest wyświetlony na pionowym przedmiocie lub przedmiocie, który znajduje się na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu…) mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Wybór kamery

Można także zmienić widok wyświetlany na ekranie multimedialnym. W tym celu należy zmienić tryb na ręczny i wybrać jedną z kamer.

Aby włączyć żądany widok z kamery, należy wybrać kamerę 1 na ekranie multimedialnym.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc, informując, że inny pojazd znajduje się w strefie martwego punktu pojazdu. Nie może zatem zastępować czujności kierowcy ani zwalniać go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na wąskie przeszkody ruchome (np. dziecko, zwierzę, wózek, rower, kamień, słupek itp.).