Powrót do listy

KAMERA COFANIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Kamera jazdy wstecz”

W menu głównym wybrać opcję „Ustawienia”, przejść na kartę „Pojazd”, a następnie wybrać opcję „Asystent parkowania”. To menu umożliwia skonfigurowanie kamery cofania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kamery cofania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

„Linie pomocnicze”

Można włączyć lub wyłączyć następujące elementy:

- stałe linie pomocnicze 5 wskazujące odległość za pojazdem,

- ruchome linie pomocnicze 4 wskazujące tor jazdy pojazdu w zależności od położenia kierownicy.

„Ustawienia obrazu”

Można dostosować następujące ustawienia:

- jasność 1;

- kontrast 2;

- kolor 3.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.