Powrót do listy

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Książka tel.”

W menu głównym kliknij przycisk „Telefon” lub skrót A dostępny w większości menu, następnie wybierz opcję „Książka tel.”, aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej w telefonie z poziomu systemu multimedialnego.

System multimedialny nie zarządza telefonami wyposażonymi w funkcję „dual SIM". Skonfigurować telefon, aby umożliwić systemowi multimedialnemu dostęp do właściwego folderu w telefonie.

Tryb „Kontakty”

1 Wyszukiwanie kontaktu według nazwy lub numeru.

2 Wyszukiwanie kontaktu w kolejności alfabetycznej.

3 Połączony telefon.

4 Menu kontekstowe.

5 Powrót do poprzedniego menu.

6 Lista kontaktów w połączonym telefonie.

7 Kontakty zapisane w ulubionych w telefonie.

Pobieranie książki telefonicznej z telefonu komórkowego

Domyślnie, po połączeniu telefonu, synchronizacja kontaktów odbywa się automatycznie, jeśli jest aktywne połączenie z zestawem głośnomówiącym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią „Podłączanie/odłączanie telefonu”.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej przez system multimediów, należy zezwolić na udostępnianie danych w telefonie. Zapoznać się z rozdziałem „Synchronizowanie i anulowanie synchronizacji telefonu” oraz instrukcją obsługi telefonu.

Aktualizacja książki telefonicznej

Można ręcznie aktualizować kontakty z telefonu w książce telefonicznej systemu multimediów za pomocą sieci Bluetooth®. Nacisnąć menu kontekstowe 4, a następnie nacisnąć opcję „Aktualizuj listę”.

Wyszukiwanie kontaktów

Można wyszukać kontakt, wpisując jego nazwę lub numer telefonu.

Kliknąć lupę 1. Wprowadzić część cyfr lub liter identyfikujących żądany kontakt.

Kliknąć ABC 2. Wybrać tylko jedną literę. Książka telefoniczna wyświetla listę kontaktów rozpoczynających się od wybranej litery.

Wybór książki telefonicznej

Jeśli z systemem multimediów są połączone jednocześnie dwa telefony, można wybrać, która lista kontaktów ma zostać wyświetlona.

Wybrać telefon na pasku 3.

Zachowanie poufności

Zestaw głośnomówiący zapisuje listę kontaktów każdego telefonu w pamięci.

Ze względu na zachowanie poufności danych, każda załadowana lista kontaktów jest widoczna tylko wtedy, gdy podłączony jest odpowiadający jej telefon.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.