Powrót do listy

MAPA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta

Na ekranie głównym naciśnij „Menu”, następnie „Nawigacja”, aby uzyskać dostęp do mapy.

Dostęp do mapy można uzyskać także z poziomu widgetu „Nawigacja”.

Mapa pokazuje Twoją aktualną pozycję i informacje, które skonfigurowałeś (pokaż użyteczne miejsca, prognozę pogody, informacje o ruchu drogowym itp.).

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Mapa”: ekran z wytyczoną trasą

A Informacje o podróży, takie jak godzina przybycia, dodatkowy czas podróży spowodowany warunkami na drodze i pozostała odległość.

Uwaga: naciśnięcie obszaru A powoduje, że system multimedialny wyświetla czas przybycia lub pozostały czas podróży.

B Informacje o natężeniu ruchu na odcinku najbliższych kilku kilometrów. Nacisnąć pole, aby wyświetlić listę zdarzeń na zaplanowanej trasie.

C Menu kontekstowe.

D Widoki/przybliżenie:

- nacisnąć przycisk „±”, aby wyświetlić przedni i tylny przycisk przybliżenia;

- kliknąć przycisk „Widok”, aby wyświetlić widok 2D/2D z północą na górze, 3D/3D Inception, „Ruch drogowy”.

Uwaga: w zależności od ekranu multimedialnego funkcje mogą występować niezależnie:

- L Przybliżenie „±”;

- M „Widoki”.

E Lokalizacja i nazwa ulicy, na której znajduje się pojazd. Naciśnięcie: dostęp do dodatkowych funkcji.

F Menu nawigacji.

G Powrót do poprzedniego ekranu.

H Ostrzeżenie o niebezpiecznej strefie.

J Panel wskaźnika ograniczenia prędkości.

K Gdy trasa jest zaplanowana: informacje o nadchodzących zakrętach i nazwa następnej ulicy na zaplanowanej trasie. Kliknąć moduł, aby wyświetlić menu regulacji głośności wskazówek głosowych i powtórzyć poprzednią instrukcję.

N Informacje o podróży, takie jak godzina przybycia, dodatkowy czas podróży spowodowany warunkami na drodze i odległość.

P Informacje o typach dróg (autostrady, drogi płatne, transport kolejowy).

Ekran „Obliczanie trasy”

Q Gdy trasa jest w toku, funkcja umożliwia powrót do bieżącej trasy po przesunięciu mapy.

R Przybliżanie: przyciski przybliżania i oddalania.

S Menu kontekstowe.

T Naciśnij przycisk „Start”, aby uruchomić wybraną trasę.

„Mapa”: ekran bez zaplanowanej trasy

Aby przywrócić aktualne położenie pojazdu, nacisnąć Q.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Ekran „Ruch drogowy”

V Widok zdarzeń drogowych na mapie lub lista wydarzeń.

W Podczas prowadzenia do celu naciśnij przycisk „Omiń wszystkie”, aby ominąć obszary o dużym natężeniu ruchu.

Menu kontekstowe bez trasy w toku

Kliknąć menu kontekstowe, aby otworzyć menu „Ustawienia”.

Zakładka „Trasa” zapewnia dostęp do następujących parametrów:

- „Rodzaj trasy”;

- „Korzystaj z objazdów”;

- „Akceptuj drogi płatne”;

- „Akceptuj autostrady”;

- „Akceptuj promy”;

- „Akceptuj autokuszetki”;

- „Automatyczna propozycja prowadzenia do celu”;

- „Cele z telefonu”;

- „Akceptuj drogi okresowo zamknięte”;

- „Akceptuj drogi płatne dostępne dla poj. z winietą”;

- „Obszar do ominięcia”;

- „Akceptuj drogi nieutwardzone”.

Zakładka „Mapa” zapewnia dostęp do następujących parametrów:

- „Kolor mapy”;

- „Wyświetl godzinę”;

- „2D/2D z północą na górze, 3D/3D Inception, „Ruch drogowy”;

- „Wyświetlacz ruchu drogowego”;

- „Rozpoznawanie znaków drogowych”;

- „Automatyczny zoom”;

- „Moje auto”;

- „Powiększ skrzyżowanie”;

- „Pokaż POI”;

- „Wyświetl pogodę”.

Menu kontekstowe z trasą w toku

Kliknąć menu kontekstowe, aby uzyskać dostęp do następujących menu:

- „Anuluj trasę”;

- „Głos nawigacji”;

- „Szczegóły trasy”;

- „Ustawienia”.

„Anuluj trasę”

Wstrzymanie trwającej nawigacji.

„Głos nawigacji”

W menu kontekstowym można dostosować poziom głośności funkcji „Głos nawigacji”:

- kliknąć 23, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność podpowiedzi głosowych;

- naciśnij przycisk 1, aby włączyć/wyłączyć głosowe komunikaty naprowadzające.

Uwaga: wskaźnik poziomu 4 jest pokazany w celach informacyjnych. Nie można go użyć do regulacji poziomu głośności.

Możesz także dostosować głośność „Głos nawigacji” po aktywacji przełącznikiem na kolumnie kierownicy.

Uwaga: po wyłączeniu funkcji system multimediów nie emituje dźwiękowych wskazówek głosowych podczas nawigacji.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Szczegóły trasy”

Ta funkcja służy do przeglądania szczegółów aktualnej trasy.

Zakładka „Podsumow.” umożliwia wyświetlenie adresu odjazdu i adresu docelowego oraz wybranych tras przejazdu.

Zakładka „Lista dróg” umożliwia szczegółowy podgląd wybranej trasy.

Zakładka „Etapy” umożliwia wyświetlanie różnych etapów, odległości i czasów trwania dla każdego etapu podróży.

Tryb wyświetlania

Można wybrać jeden z kilku trybów wyświetlania, naciskając przycisk Widok/Przybliżenie D.

Widok trasy

Mapa wyświetla całą trasę.

Widok 2D

Mapa wyświetla aktualną lokalizację i jest skierowana zgodnie z kierunkiem pojazdu.

Widok 2D/północ na górze

Mapa wyświetla aktualną pozycję (północ zawsze na górze).

Widok 3D

Mapa wyświetla aktualną pozycję na powierzchni mapy 3D. Mapa automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem jazdy.

Widok 3D Inception

(zależnie od wyposażenia)

Mapa jest lekko pochylona w górę, aby zapewnić lepszą widoczność. Mapa automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem jazdy.

Naprowadzanie

Nawigacja rozpoczyna się po wytyczeniu trasy. System multimedialny prowadzi kierowcę wzdłuż całej trasy, informując na każdym skrzyżowaniu o kierunku, w którym będziesz podążał przez kilka etapów.

Krok 1: Przygotowanie

System multimedialny poinformuje kierowcę, używając głosu systemu nawigacji, że wkrótce należy wykonać manewr.

Krok 2: Ostrzeżenie

System multimedialny przekazuje informację o manewrze, który należy wykonać.

np. „Zjedź z autostrady za 400 metrów”.

Ekran wyświetla szczegółową reprezentację lub obraz 3D manewru.

Krok 3: Manewr

System multimedialny wskazuje, który manewr należy wykonać.

np. „Skręć w prawo”.

Po zakończeniu manewru mapa pojawi się na pełnym ekranie.

Uwaga: jeżeli kierowca nie zastosuje się do wskazówek lub opuści wytyczoną trasę, system multimedialny automatycznie wytyczy nową trasę.

Pas ruchu

Wyświetlacz automatycznie przełączy się na szczegółowy widok, aby poprowadzić kierowcę na pas, który umożliwi wykonanie następnego manewru:

- pasy 5 bez strzałek kierunkowych: nie należy jechać pasem zgodnie z obliczoną trasą;

- pasy 6 ze strzałkami kierunkowymi: należy jechać tymi pasami zgodnie z obliczoną trasą.

Uwaga: podczas manewru mogą pojawić się inne pasy ruchu.

Pogoda

Za pomocą menu kontekstowego można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie pogody na mapie.

System multimedialny umożliwia wyświetlanie prognozy pogody w pobliżu aktualnej lokalizacji lub miejsca docelowego, jeżeli pojazd jedzie po wytyczonej trasie.

Uwaga: usługi muszą być aktywowane w celu wyświetlenia pogody. Patrz rozdział „Aktywacja usług”.

Kliknąć ikonę pogody 7, aby wyświetlić prognozę pogody na najbliższe kilka godzin.

Dostęp do tych informacji można również uzyskać za pomocą widgetu „Pogoda”.

Ograniczenia drogowe

Funkcja umożliwia przeglądanie ograniczeń trasy w stosunku do linii prowadzących i bieżącej konfiguracji pojazdu. Patrz rozdział „Ustawienia nawigacji”, aby uzyskać informacje na temat ograniczeń trasy.