Powrót do listy

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „MULTI-SENSE

W menu głównym kliknąć „Ustawienia”, następnie „Pojazd”, aby uzyskać dostęp do menu „MULTI-SENSE”. To menu umożliwia personalizację zachowania niektórych systemów pokładowych.

Wybór trybu

Dostępne tryby mogą się różnić w zależności od pojazdu i wersji wyposażenia. W menu „MULTI-SENSE” wybierz żądany tryb 1:

- „My Sense”;

- „Sport”;

- „Comfort”;

- „Eco”.

Uwaga: system nie ustawia ostatniego aktywnego trybu przy ponownym uruchomieniu pojazdu. Po ponownym uruchomieniu pojazdu domyślnie wybierany jest tryb „My Sense”.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat każdego z tych trybów zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu.

Konfiguracja trybu

Naciśnij „Konfiguracja trybów” 3 w celu dostosowania różnych parametrów następujących układów pojazdu:

- „Tryb kierow.”;

- „4CONTROL”;

- „Amortyzacja”;

- „Klimatyzacja”;

- „Wyświetlacz”;

- „Styl dźwięku silnika”;

- „Oświetlenie wnętrza”;

-...

Uwaga: ustawienia mogą się różnić w zależności od wersji wyposażenia i pojazdu.

Uwaga: niektóre menu konfiguracji „MULTI-SENSE” są ograniczone zgodnie z kategorią i poziomem wyposażenia pojazdu. Menu pozostają widoczne na ekranie multimedialnym, ale nie są dostępne.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 2 można zresetować domyślne wartości bieżącego trybu.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Ekran „MULTI-SENSE”

W zależności od ekranu multimedialnego, różne konfiguracje trybu „MULTI-SENSE" mogą być obecne, w jednej karcie na ekranie A lub w zakładkach „Jazda” 7 i „Otoczenie” 15 na ekranie B.

Uwaga: dostępność ustawień może się różnić w zależności od modelu pojazdu i poziomu wyposażenia.

Ustawienia jazdy

Zakładka „Jazda” 7 umożliwia konfigurację następującego wyposażenia:

- „Amortyzacja” 4;

- „4CONTROL” 5;

- „Wolne koło” 6;

- „Tryb kierow.” 8;

- „Napęd” 9;

- „System kontroli toru jazdy” 10;

- „Pedał przyspieszenia” 11;

-...

Uwaga: dostępność ustawień może się różnić w zależności od modelu pojazdu i poziomu wyposażenia.

Ustawienia otoczenia

Zakładka „Otoczenie” 15 umożliwia konfigurację następującego wyposażenia:

- „Oświetlenie wnętrza” 12;

- „Styl dźwięku silnika” 13;

- „Klimatyzacja” 14;

- „Masaż” 16;

- „Tablica wskaźników” 17;

-...

Uwaga: dostępność ustawień może się różnić w zależności od modelu pojazdu i poziomu wyposażenia.

„Amortyzacja” 4

Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp do trzech trybów zawieszenia:

- „Comfort”;

- „Regular”;

- „Sport”.

W zależności od wybranego trybu, skok i sztywność amortyzatorów jest dostosowywana tak, aby zapewnić optymalną równowagę między komfortem a przyczepnością.

„4CONTROL” 5

To menu oferuje trzy rodzaje systemu kontroli toru jazdy:

- „Comfort”;

- „Regular”;

- „Sport”.

W zależności od wybranego trybu kąt tylnych kół jest regulowany w stosunku do przednich kół, aby zapewnić optymalną równowagę pomiędzy komfortem a przyczepnością.

„Wolne koło” 6

To menu sugeruje tryb „Wolne koło”.

Podczas jazdy, gdy włączony jest tryb „Wolne koło”, jeśli moc silnika nie jest potrzebna, pojazd przełącza się w tryb Swobodnego toczenia, aby zoptymalizować zużycie paliwa i wydajność Driving Eco.

Uwaga: gdy włączony jest tryb „Wolne koło”, funkcje wspomagające kierowcę pozostają aktywne.

Uwaga: regulacje dostępne tylko w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

„Tryb kierow.” 8

Za pomocą tego menu można wybrać jeden z trzech trybów reakcji układu kierowniczego:

- „Comfort”;

- „Regular”;

- „Sport”.

W zależności od wybranego trybu czułość układu kierowniczego można wyregulować tak, aby kierownica wywierała większy lub mniejszy opór, co umożliwia dostosowanie płynności i precyzji prowadzenia pojazdu.

„Napęd” 9

Menu umożliwia wybór jednego z trzech trybów pracy silnika:

- „Eco";

- „Dopasuj”;

- „Race”.

W zależności od wybranego trybu można wyregulować moc i moment obrotowy silnika, aby uzyskać mocniejszą i szybszą reakcję.

Uwaga: korekty dostępne tylko w wersjach GT i RS.

„System kontroli toru jazdy” 10

To menu oferuje dwa rodzaje systemu kontroli toru jazdy:

- „Dopasuj”;

- „Sport”;

- „RS”.

W zależności od wybranego trybu system porównuje tor jazdy wybrany przez kierowcę z rzeczywistym torem pojazdu i, w razie potrzeby, koryguje ten ostatni, włączając któryś z hamulców i/lub regulując moc silnika.

„Pedał gazu” 11

Za pomocą tego menu można wybrać jeden z czterech rodzajów reakcji pedału przyspieszenia:

- „Eco”;

- „Dopasuj”;

- „Sport”;

- „Race”.

W zależności od wybranego trybu pedał przyspieszenia staje się bardziej lub mniej reaktywny w zależności od siły nacisku.

Uwaga: korekty dostępne tylko w wersjach GT i RS.

„Oświetlenie wnętrza” 12

Użyj tego menu, aby ustawić oświetlenie wnętrza. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Oświetlenie wnętrza”.

„Styl dźwięku silnika” 13

Za pomocą tego menu można wybrać jeden z trzech efektów dźwiękowych silnika dla kabiny pasażerskiej:

- „Comfort”;

- „Sport”;

- „Regular”.

Można wybrać jeden z dwóch poziomów dźwięku: „Niska” lub „Wysoka”. Aby wyłączyć efekt dźwiękowy, ustaw poziom dźwięku na „OFF”.

„R-sound”

Dla efektu dźwiękowego R-sound system multimediów oferuje szereg próbek efektów dźwiękowych:

- „Renault RS01”;

- „Mégane 4 RS”;

- „Nowy Alpine A110”;

- „Renault R5 GT”;

- „Alpine GT6”;

- „ZOE E-Sport”.

Uwaga: efekty dźwiękowe mogą się różnić w zależności od pojazdu i wersji wyposażenia.

Można dostosować głośność dźwięku, naciskając przycisk „+” lub „-”.

„Dźwięk rury wydechowej”

Menu umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków układu wydechowego:

- „Dopasuj”;

- „Sport”;

- „Race”.

W zależności od kraju dźwięk układu wydechowego może podlegać lokalnym przepisom. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Uwaga: korekty dostępne tylko w wersjach GT i RS.

„Klimatyzacja” 14

Za pomocą tego menu można wybrać jeden z dwóch trybów pracy klimatyzacji:

- „Eco”;

- „Regular”.

W zależności od wybranego trybu można regulować poziomy ogrzewania i chłodzenia, aby zapewnić optymalną równowagę między komfortem a oszczędnością paliwa.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat regulacji klimatyzacji w zależności od wyposażenia skorzystać z rozdziału „Klimatyzacja” w instrukcji obsługi pojazdu.

„Masaż” 16

Użyć tego menu, aby włączyć zaprogramowany w systemie multimedialnym cykl masażu w fotelu kierowcy i w fotelu pasażera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programów masażu, zapoznaj się z rozdziałem „Fotele” w instrukcji obsługi pojazdu.

„Styl ekranu wielofunkcyjnego” 17

Za pomocą tego menu można wybrać jeden z kilku stylów wyświetlania.

W zależności od wybranego stylu wyświetlane są pewne informacje, takie jak:

- Aktualne źródło sygnału audio;

- Kompas;

- Moc i moment obrotowy silnika;

- Chwilowe zużycie paliwa;

- Kierunek trasy.

Menu kontekstowe

Z większości menu można uzyskać dostęp do samouczka dotyczącego konfiguracji wyposażenia.