Powrót do listy

MUZYKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Muzyka”

W menu głównym kliknąć „Muzyka”; w innych menu kliknąć skrót w strefie A.

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (USB, AUX itp.). Wybierz źródło wejściowe podłączone do systemu z poniższej listy:

- „USB-1” (gniazdo USB);

- „USB-2” (gniazdo USB);

- „Bluetooth”;

- „AUX” (gniazdo jack).

Źródła muzyki opisane powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia. Tylko dostępne źródła są wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego i tylko te źródła można wybierać.

Cecha szczególna:

- \system może nie odczytać niektórych formatów;

- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 64GB.

Tryb odtwarzania

B Informacje o obecnie odtwarzanej ścieżce audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy, tytuł albumu i wygląd okładki, jeśli zostały przesłane ze źródła).

1 Skrót do menu „Nawigacja”.

2 Skrót do menu „Telefon”.

3 Nazwa aktualnie odtwarzanego źródła.

4 Skrót do listy odtwarzania audio sklasyfikowanej według kategorii.

5 Długość odtwarzanej ścieżki audio.

6 Dostęp do menu kontekstowego.

7 Włączenie/wyłączenie powtarzania ścieżki lub listy odtwarzania.

8 Dostęp do aktualnej listy odtwarzania

9 Krótkie naciśnięcie: odtworzenie następnej ścieżki audio.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w przód.

10 Pasek postępu aktualnie odtwarzanej ścieżki audio.

11 Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio.

12 Krótkie naciśnięcie: powrót do początku aktualnego utworu audio.

Drugie krótkie naciśnięcie (mniej niż 3 sekundy po pierwszym krótkim naciśnięciu): odtwarzanie poprzedniej ścieżki dźwiękowej.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w tył.

13 Włączenie/wyłączenie odtwarzanie wszystkich ścieżek audio w losowej kolejności.

14 Czas odtwarzania bieżącej ścieżki audio.

15 Dostęp do źródeł dźwięku.

W menu „Szukaj” można uzyskać dostęp do list odtwarzania sklasyfikowanych według kategorii („Listy utworów”, „Wykonawcy”, „Albumy”, Podkasty”).

Uwaga: można zaznaczyć tylko dostępne źródła. Niedostępne źródła nie wyświetlają się na ekranie.

Można posortować odtwarzanie według kategorii („Listy utworów”, „Wykonawcy”, „Albumy”, „Podkasty” itp.). Podczas odtwarzania utworu możesz:

- uzyskiwanie dostępu do listy trwającego odtwarzania 8;

- przechodzić do następnego utworu przez naciśnięcie przycisku 9 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewinięcia aktualnego utworu w przód;

- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie 11;

- przechodzić do poprzedniego utworu przez naciśnięcie przycisku 12 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewinięcia aktualnego utworu w tył;

- wyświetlić pasek przewijania 10 i wybrać ścieżkę audio.

Uwaga: elementy wyświetlane na ekranie systemu multimediów zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.

Tryb „Lista”

Aby wyświetlić bieżącą listwę odtwarzania, nacisnąć przycisk „Lista”.

Cecha szczególna:

- domyślnie, system odczytuje wszystkie ścieżki;

- listy odtwarzania opisane powyżej zależą od podłączonego urządzenia wejściowego oraz jego zawartości.

Menu kontekstowe 6

W menu kontekstowym 6 naciśnij Ustawienia audio, aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku (bas, balans, głośność/prędkość itp.).

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MUZYKI

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna