Powrót do listy

MUZYKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Muzyka”

W menu głównym kliknąć „Muzyka”; w innych menu kliknąć skrót w strefie A.

To menu umożliwia odtwarzanie muzyki z zewnętrznego źródła (USB, AUX itp.). Wybierz źródło wejściowe podłączone do systemu z poniższej listy:

- „USB-1” (gniazdo USB);

- „USB-2” (gniazdo USB);

- „Bluetooth”;

- „AUX” (gniazdo jack).

Źródła muzyki opisane powyżej mogą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia. Tylko dostępne źródła są wyświetlane na ekranie systemu multimedialnego i tylko te źródła można wybierać.

Uwaga: system może nie odczytać niektórych formatów.

Uwaga: pamięć przenośna USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność przynajmniej 8GB, ale nie większą niż 64GB.

Tryb odtwarzania

B Informacje o obecnie odtwarzanej ścieżce audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy, tytuł albumu i wygląd okładki, jeśli zostały przesłane ze źródła).

1 Skrót do menu „Nawigacja”.

2 Skrót do menu „Telefon”.

3 Nazwa aktualnie odtwarzanego źródła.

4 Skrót do listy odtwarzania audio sklasyfikowanej według kategorii.

5 Długość odtwarzanej ścieżki audio.

6 Dostęp do menu kontekstowego.

7 Włączenie/wyłączenie powtarzania ścieżki lub listy odtwarzania.

8 Dostęp do aktualnej listy odtwarzania

9 Krótkie naciśnięcie: odtworzenie następnej ścieżki audio.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w przód.

10 Pasek postępu aktualnie odtwarzanej ścieżki audio.

11 Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania ścieżki audio.

12 Krótkie naciśnięcie: powrót do początku aktualnego utworu audio.

Drugie krótkie naciśnięcie (mniej niż 3 sekundy po pierwszym krótkim naciśnięciu): odtwarzanie poprzedniej ścieżki dźwiękowej.

Długie naciśnięcie: przewinięcie w tył.

13 Włączenie/wyłączenie odtwarzanie wszystkich ścieżek audio w losowej kolejności.

14 Czas odtwarzania bieżącej ścieżki audio.

15 Dostęp do źródeł dźwięku.

W menu „Szukaj” można uzyskać dostęp do list odtwarzania sklasyfikowanych według kategorii („Listy utworów”, „Wykonawcy”, „Albumy”, Podkasty”).

Uwaga: można zaznaczyć tylko dostępne źródła. Niedostępne źródła nie wyświetlają się na ekranie.

Można posortować odtwarzanie według kategorii („Listy utworów”, „Wykonawcy”, „Albumy”, „Podkasty” itp.). Podczas odtwarzania utworu możesz:

- uzyskiwanie dostępu do listy trwającego odtwarzania 8;

- przechodzić do następnego utworu przez naciśnięcie przycisku 9 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewinięcia aktualnego utworu w przód;

- wstrzymanie odtwarzania poprzez naciśnięcie 11;

- przechodzić do poprzedniego utworu przez naciśnięcie przycisku 12 lub długie naciśnięcie w celu szybkiego przewinięcia aktualnego utworu w tył;

- wyświetlić pasek przewijania 10 i wybrać ścieżkę audio.

Uwaga: elementy wyświetlane na ekranie systemu multimediów zależą od podłączonego urządzenia wejściowego.

Tryb „Lista”

Aby wyświetlić bieżącą listwę odtwarzania, nacisnąć przycisk „Lista”.

Uwaga: domyślnie system odczytuje wszystkie ścieżki.

Uwaga: listy odtwarzania opisane powyżej zależą od podłączonego urządzenia wejściowego oraz jego zawartości.

Menu kontekstowe 6

W menu kontekstowym 6 naciśnij Ustawienia audio, aby uzyskać dostęp do ustawień dźwięku (bas, balans, głośność/prędkość itp.).

Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MUZYKI

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna