Powrót do listy

MY RENAULT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

prezentacja

Dostęp do konta „My Renault” jest możliwy za pośrednictwem strony https://renault-connect.renault.com lub poprzez aplikację „My Renault”, którą należy pobrać na smartfon.

Cecha szczególna:

- aplikacja „My Renault” jest stale rozwijana. Należy regularnie łączyć się z siecią, aby wzbogacić swoje konto o nowe funkcje:

- aby uzyskać więcej informacji na temat kompatybilnych telefonów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub odwiedź stronę https:// renault-connect.renault.com;

- Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ASO lub zapoznaj się z ofertą Renault Connect dostępną na stronie https://renault-connect.renault.com.

Konto „My Renault” umożliwia interakcję ze swoim pojazdem i pozwala wyświetlać liczne informacje:

- przegląd informacji o pojeździe;

- dostęp do historii i kalendarza przeglądów oraz możliwość umawiania się na wizytę w serwisie;

- lokalizacja zaparkowanego pojazdu;

- zdalna aktywacja sygnału dźwiękowego i świateł pojazdu;

- przeglądanie i zarządzanie umowami i usługami;

- przeglądanie instrukcji E-Guide pojazdu;

- Lokalizacja punktów ASO w pobliżu pojazdu;

- utwórz/zmodyfikuj „My Renault” „Kod PIN”;

-...

Cecha szczególna:

- Niektóre funkcje zależą od wyposażenia pojazdu, abonamentu na umowy serwisowe i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju;

- niektóre funkcje są dostępne tylko za pośrednictwem smartfona i aplikacji „My Renault”;

- Usługi sieciowe muszą być aktywne, aby uzyskać dostęp do funkcji zdalnego sterowania pojazdem. Patrz rozdział „Aktywacja usług”;

- utworzenie „My Renault” „Kod PIN” zapewnia bezpieczny dostęp do usług sieciowych.

Podczas korzystania z aplikacji „My Renault” korzystasz z połączenia internetowego swojego telefonu (obowiązują opłaty i ograniczenia nałożone przez operatora sieci komórkowej).

Usługi sieciowe w aplikacji „My Renault

Pojazdy z napędem elektrycznym

Możesz korzystać z usług sieciowych dostępnych w ramach aplikacji „My Renault”:

- kontrolę poziomu naładowania akumulatora i statusu ładowania;

- programowanie ładowania;

- włączanie/programowanie układu klimatyzacji lub ogrzewania;

- dostęp do „Mobilize charge pass” (metoda płatności za korzystanie z terminala do ładowania);

- wyszukiwanie terminali do ładowania w pobliżu pojazdu;

- planowanie trasy z uwzględnieniem terminali do ładowania;

-...

Uwaga: funkcje programowania ładowania, klimatyzacji i ogrzewania są dostępne tylko w niektórych pojazdach. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Tworzenie konta użytkownika w aplikacji „My Renault

Aby uzyskać dostęp do funkcji „My Renault”, należy utworzyć konto użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji „My Renault”.

Za pomocą strony internetowej:

- wybierz „Utwórz konto” na stronie głównej;

- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Za pomocą aplikacji:

- wybierz opcję „Zarejestruj” w głównym menu aplikacji;

- wprowadź informacje wymagane do utworzenia konta.

Na podany wcześniej adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca.

Aby sfinalizować tworzenie konta „My Renault”, kliknij link wyświetlony w e-mailu potwierdzającym.

Uwaga: możesz użyć tej samej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do swojego konta internetowego.

Zarejestruj swój pojazd w swoim koncie „My Renault

Otwórz swoje konto „My Renault” i kliknij „Dodaj pojazd”, następnie dodaj VIN (numer identyfikacyjny pojazdu) lub numer rejestracyjny pojazdu ręcznie lub poprzez jego zeskanowanie.

Zsynchronizuj konto „My Renault” z pojazdem

Aby można było korzystać z aplikacji „My Renault” i nawiązywać interakcję z pojazdem, należy zsynchronizować aplikację „My Renault” z pojazdem.

Cecha szczególna:

- aby zsynchronizować aplikację „My Renault” z pojazdem, należy być wewnątrz pojazdu; pojazd musi być zaparkowany w obszarze zasięgu sieci i system multimedialny pojazdu musi być włączony;

- jeżeli aplikacja „My Renault” nie zostanie zsynchronizowana z pojazdem, usługi serwisowe nie będą dostępne.

Za pomocą aplikacji „My Renault” możesz:

- zalogować się na swoje konto;

- w menu głównym aplikacji naciśnij przycisk „Synchronizuj mój pojazd” i potwierdź, naciskając przycisk ponownie;

- postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie systemu multimedialnego.

Gdy konto „My Renault” zostanie połączone z systemem multimedialnym, synchronizacja nastąpi automatycznie.

Odnawianie usługi

Aby odnowić jedną z usług po jej wygaśnięciu, kliknij zakładkę „Renault CONNECT store” na koncie „My Renault” i wybierz „Moje usługi”.

Następnie kliknąć opcję „Odnów” i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

SYNCHRONIZACJA MOJEGO AUTA Z APLIKACJĄ MY MOJE RENAULT

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna