Powrót do listy

OTOCZENIE ŚWIETLNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Oświetlenie wnętrza”

W menu głównym nacisnąć opcję „Ustawienia”, przejść na kartę „Pojazd”, a następnie wybrać opcję „MULTI-SENSE”.

Nacisnąć opcję „Konfiguracja pojazdu”, przejść na kartę „Otoczenie”, a następnie wybrać opcję „Oświetlenie”.

To menu umożliwia konfigurowanie oświetlenia w kabinie.

Wybór koloru

Aby zmienić kolor tła w pojeździe, należy wybrać kolor 1 spośród dostępnych kolorów.

„Intensywność”

Możesz ustawić natężenie otoczenia świetlnego. W tym celu naciśnij przyciski „+ lub „-”.

Przestrzeń w kabinie

Wybrane kolory oraz natężenie może być stosowane w następujących strefach:

- deska rozdzielcza;

- przednia część kabiny;

- tylna część kabiny.

Nacisnąć jedną z opcji „Oświetlenie” 2, aby włączyć oświetlenie wnętrza w wybranym obszarze.

Uwaga: aby skonfigurować wyświetlanie i układy ekranu, należy wybrać menu „Ustawienia”, przejść na kartę „System”, a następnie wybrać sekcję „Ekran”.

Menu kontekstowe

Aby zresetować ustawienia i przywrócić ustawienia domyślne, należy nacisnąć przycisk 3 menu kontekstowego, a następnie wybrać opcję „Zresetuj”.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.