Powrót do listy

POJAZD ELEKTRYCZNY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu pojazdu elektrycznego

Otworzyć menu „Ustawienia”, następnie zakładkę „Pojazd” i kliknąć „EV”, aby skonfigurować opcje ładowania pojazdu za pomocą zakładki „Ładowanie” 4, aby zaprogramować zakresy temperatur za pomocą zakładki „Klimatyzacja” 9 i aby wyświetlić ustawienia za pomocą zakładki „Calendar” 12.

Pola ABC zawierają daty, godziny i uruchomione aplikacje.

Uwaga: ładowanie rozpocznie się, gdy silnik zostanie wyłączony, a pojazd zostanie podłączony do źródła zasilania i nastąpi autoryzacja dostępu.

Programowanie ładowania

„Natychmiastowe ładowanie” 1

Po podłączeniu pojazdu do źródła zasilania rozpoczyna się ładowanie. Funkcję można wyłączyć, naciskając „OFF”.

Pole A informuje, że natychmiastowe ładowanie jest włączone.

„Postponed charge” 2

Nawet gdy pojazd jest podłączony do źródła zasilania, można zaprogramować czas rozpoczęcia ładowania.

Nacisnąć „Edytuj„ 5, aby otworzyć ekran i ustawić godzinę rozpoczęcia ładowania.

Ustawić godzinę rozpoczęcia ładowania, następnie kliknąć „Zamknij”, aby potwierdzić wybór.

Pole B pokazuje zaprogramowany czas rozpoczęcia ładowania.

„Program” 3

Można zapisać kilka zaprogramowanych czasów ładowania w tygodniu.

Wybrać czas programu 6, który ma zostać zmieniony, aby uzyskać dostęp do ustawień.

Można wyłączyć jeden z zapisanych programów, naciskając „OFF”.

Ustawić godzinę rozpoczęcia i zakończenia ładowania oraz dni, do których będą miały zastosowanie te godziny. Kliknąć „Zamknij”, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: jeżeli godziny rozpoczęcia i zakończenia są identyczne, okres ładowania wynosi 24 godziny.

Uwaga: nie można potwierdzić programu ładowania, jeżeli nie zostanie wybrany dzień tygodnia.

Zaprogramowane godziny są wyświetlane w polu C.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Program komfortowy

Zakładka klimatyzacja 9 umożliwia włączanie funkcji „Programy komfortowe” lub ustawianie komfortowej temperatury i godziny.

Aby wyświetlić ustawienia związane z komfortem termicznym, kliknąć „Edytuj” 8. Aby wyłączyć funkcję „Programy komfortowe”, kliknąć „OFF”.

Uwaga: minimalny odstęp czasowy między poszczególnymi programami wynosi 2 godziny.

Można zapisać kilka „Programy komfortowe”.

To menu umożliwia ustawianie temperatury 10 i włączanie/wyłączanie zapisanych programów.

Wybrać czas programu 11, który ma zostać zmieniony, aby uzyskać dostęp do ustawień.

Uwaga: wybrana temperatura jest wyświetlana w menu 7.

Można wyłączyć jeden z zapisanych programów, naciskając „OFF”.

Zaprogramowane godziny są wyświetlane w polu D.

Kalendarz

Zakładka „Calendar” 12 umożliwia wyświetlenie podglądu wszystkich aktywnych programów ładowania i komfortu termicznego.

Jeżeli funkcja natychmiastowego ładowania jest włączona, histogram zostanie wypełniony kolorem ładowania.

Jeżeli aktywowane jest ładowanie zaprogramowane, kolor postępu ładowania zostanie wyświetlony w momencie rozpoczęcia ładowania.

Kliknąć dzień kalendarza, aby wyświetlić ustawienia.

Menu „Informacje o energii”

Otworzyć menu „Informacje”, następnie kliknąć zakładkę „Pojazd”, aby uzyskać dostęp do menu „Informacje o energii”, które zawiera informacje na temat zużycia energii przez pojazd.

Uwaga: informacje mogą się różnić w zależności od silnika pojazdu (elektryczny lub hybrydowy).

„Histogram”

Menu „Histo” 16 umożliwia wyświetlenie wykresu przedstawiającego zużycie energii pojazdu w ciągu ostatnich piętnastu minut jazdy:

- okresy zużycia energii;

- okresy odzyskiwania energii (ładowanie akumulatora napędowego).

Uwaga: w zależności od typu ekranu multimedialnego pod wykresem mogą być wyświetlane dodatkowe informacje.

Kliknij wykres, aby wyświetlić informacje o zużyciu energii.

Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi systemu multimediów, użyć menu podręcznego 13.

„Lista”

Kliknąć zakładkę „Lista” 15, aby system multimediów wyświetlił dane na temat poboru energii od ostatniego resetu:

- przebyty dystans;

- średnia prędkość;

- średnie zużycie paliwa;

- całkowite zużycie (paliwo i/lub energia elektryczna);

- całkowity pobór energii przez układ klimatyzacji;

- suma odzyskanej energii;

-...

„Flow”

Kliknąć zakładkę „Flow” 14, aby system multimediów wyświetlił schemat pojazdu pokazujący, kiedy pojazd zużywa energię lub ją odzyskuje, aby ładować akumulator napędowy.