Powrót do listy

POŁĄCZENIE TELEFONICZNE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Telefon”

W menu głównym nacisnąć „Telefon”.

Uwaga: nacisnąć obszar A, aby z poziomu większości menu uzyskać dostęp bezpośrednio do menu „Telefon”.

Uwaga: aby wykonać połączenie, telefon musi być podłączony do systemu multimediów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią „Podłączanie/odłączanie telefonu”.

Ekran „Aktywne połączenie”

1 Nazwa kontaktu i numer telefonu.

2 Wstrzymanie bieżącego połączenia.

3 Dostęp do klawiatury w celu wybrania numeru.

4 Menu kontekstowe.

5 Czas trwania bieżącego połączenia.

6 Przeniesienie połączenia do telefonu.

7 Powrót do poprzedniego menu.

8 Zakończenie połączenia.

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać poprzez wybranie:

- numeru w historii połączeń z menu „Historia” 11;

- kontaktu w książce telefonicznej z menu „Książka tel.” 10;

- klawiszy na klawiaturze z menu „Wyb. nr” 9.

Odbieranie połączeń

Przy przychodzącym połączeniu wyświetla się ekran odbioru połączenia z następującymi informacjami:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej lub na liście ulubionych numerów);

- numer telefonu dzwoniącego (jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej);

- „Numer prywatny” (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

„Odbierz”

Aby odebrać połączenie, nacisnąć przycisk „Odbierz” 16. Aby zakończyć połączenie, nacisnąć przycisk „Zakończ połączenie” 12.

Odrzucenie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, nacisnąć przycisk „Odrzuć” 12. Osoba, która do Ciebie dzwoni jest wówczas przekierowana do poczty głosowej.

Wstrzymanie połączenia.

Naciśnij przycisk „Pauza” 14. System multimedialny wstrzyma połączenie i automatycznie wstrzyma połączenia przychodzące. Systemowy komunikat prosi rozmówców o czekanie.

Przekazywanie połączenia

Aby przenieść połączenie z pojazdu do telefonu, nacisnąć przycisk Przenieś 13.

Note: niektóre telefony przerywają połączenie z systemem multimediów podczas przekazywania rozmowy.

Klawiatura

Aby uzyskać dostęp do klawiatury, nacisnąć przycisk „Klawiatura” 15.

Można odbierać/kończyć połączenia, naciskając bezpośrednio element sterujący 17 na kierownicy.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

W trakcie rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- regulować głośność za pomocą przycisków sterowania pod kierownicą pojazdu lub za pomocą przycisków głośności na ekranie multimedialnym;

- zakończyć połączenie, naciskając przycisk „Zakończ połączenie” 8 lub naciskając przycisk 17 na kierownicy;

- wstrzymać połączenie, naciskając przycisk 14. Aby wznowić wstrzymane połączenie, nacisnąć ponownie przycisk 14;

- przenieść połączenie do połączonego telefonu, naciskając przycisk „Przenieś do telefonu” 13;

- odebrać drugie połączenie i przełączać się między dwoma połączeniami, naciskając przycisk 18;

Uwaga: po odebraniu drugiego połączenia przychodzącego pierwsze połączenie zostanie automatycznie wstrzymane.

- nacisnąć przycisk 15, aby wyświetlić klawiaturę;

- powrócić do poprzedniego menu i innych funkcji, naciskając przycisk 19.

Po zakończeniu połączenia system multimediów umożliwia oddzwonienie do rozmówcy.

Uwaga: podczas połączenia można odebrać drugie połączenie, ale nie można nawiązać drugiego połączenia.

Połączenie konferencyjne

Podczas połączenia istnieje możliwość zaproszenia osoby dzwoniącej, z którą połączenie jest zawieszone, do dołączenia do rozmowy.

W tym celu należy w menu kontekstowym 4 nacisnąć przycisk „Połącz rozmowy”, aby aktywować połączenie konferencyjne.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEFONU

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna