Powrót do listy

PROGRAMOWANIE ZDALNEGO URUCHAMIANIA SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Programuj start silnika”

W menu „Ustawienia” wybierz zakładkę „Pojazd”.

Funkcja umożliwia programowanie zdalnego rozruchu silnika w celu rozgrzania i przewietrzenia kabiny, maksymalnie 24h00 godziny przed użyciem pojazdu.

Programowanie godziny odjazdu

Włączyć funkcję i ustawić planowany czas wyjazdu:

- klikaj strzałki „góra” i „dół”, aby przewijać godziny i minuty aż do wybrania odpowiedniej godziny;

- ustaw elementy sterujące klimatyzacją na wymaganą temperaturę w kabinie w momencie rozruchu silnika, następnie ustaw tryb usuwania szronu (patrz rozdział 2 instrukcji obsługi pojazdu);

- wyłączyć zapłon.

W momencie blokowania pojazdu światła awaryjne i kierunkowskazy powinny dwa razy mignąć i zapalić się na ok. trzy sekundy; oznacza to, że programowanie zostało uwzględnione.

Uwaga: ikona 1 przypomina o zaprogramowanej godzinie uruchomienia pojazdu.

Aby zaprogramować zdalny rozruch, należy wybrać godzinę późniejszą co najmniej o piętnaście minut od godziny wyświetlanej przez system multimediów.

Warunki działania funkcji zdalnego rozruchu silnika

Funkcja „Zdalny rozruch silnika” działa po spełnieniu kilku warunków:

- dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym w przypadku pojazdów z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów;

- dźwignia znajduje się w położeniu P w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów;

- zapłon jest wyłączony ;

- przy wysiadaniu z samochodu wszystkie otwory (klapa przednia, drzwi, klapa bagażnika) są zamknięte i zablokowane.

Uwaga: po opuszczeniu pojazdu z zaprogramowanym zdalnym rozruchem silnika należy wyłączyć system multimediów.

„Załączaj co 2 godziny”

Funkcja umożliwia automatyczny rozruch silnika co dwie godziny w zależności od temperatury silnika.

Aby włączyć funkcję, nacisnąć przycisk „ON”.

Uwaga: funkcja „Załączaj co 2 godziny” działa wyłącznie przy wyłączonej wentylacji.

Gdy funkcja jest włączona, układ wentylacji nie włącza się podczas pierwszych czterech rozruchów silnika.

Jeśli niskie temperatury się utrzymują, pojazd automatycznie uruchamia silnik na ok. 10 minut, a następnie się wyłącza.

Jeżeli temperatura silnika nie wymaga ponownego rozruchu, silnik nie zostanie automatycznie uruchomiony podczas pierwszych czterech rozruchów i zostanie ustawiony w tryb czuwania na dwie godziny. Jeżeli temperatura silnika będzie zbyt niska, silnik zostanie uruchomiony.

We wszystkich przypadkach system wykona ostatni zaprogramowany rozruch.

Około piętnaście minut przed zaprogramowaną godziną następuje uruchomienie silnika na około dziesięć minut.

W zależności od wersji należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu, takie jak wycieraczki, światła zewnętrzne, radioodtwarzacz, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica itp. są wyłączone; przed opuszczeniem pojazdu należy również sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały odłączone.

W ekstremalnych warunkach funkcja programowania zdalnego rozruchu może nie działać.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wylotowego.

Odpowiedzialność kierowcy podczas parkowania lub zatrzymywania pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę. Osoby mogą spowodować zagrożenie dla siebie lub innych, na przykład poprzez uruchomienie silnika, włączenie wyposażenia (elektryczne podnośniki szyb, zamki drzwi itp.); ponadto należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze otoczenia i/lub słonecznej pogodzie wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w funkcję „Załączaj co 2 godziny”.

Pomiędzy kolejnymi użyciami funkcji pojazd musi wykonać cykl jazdy trwający co najmniej 10 minut. Ryzyko zużycia oleju silnikowego.

Nie należy używać funkcji zdalnego rozruchu silnika ani jej programować gdy:

- samochód znajduje się w garażu lub w zamkniętej przestrzeni.

Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

- samochód jest przykryty plandeką.

Ryzyko pożaru.

- pokrywa komory silnika jest otwarta lub w trakcie otwierania.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

W niektórych krajach przepisy mogą zabraniać korzystania z funkcji zdalnego rozruchu lub jej programowania.

Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy przepisy obowiązujące w danym kraju na to pozwalają.