Powrót do listy

RUCH DROGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Mapa warunków drogowych”

Funkcja „Mapa warunków drogowych” wykorzystuje informacje online w czasie rzeczywistym.

Uwaga: usługi muszą być aktywowane, aby wyświetlać informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Patrz rozdział „Aktywacja usług”.

Na ekranie głównym naciśnij „Menu”, „Nawigacja”, „Menu nawigacji”6, następnie „Mapa warunków drogowych”, aby uzyskać dostęp do najnowszych informacji o ruchu drogowym.

Za pomocą menu kontekstowego 5 można otworzyć menu „Ustawienia”.

Uwaga: dostępność usług „Mapa warunków drogowych” może się zmieniać.

Ekran „Mapa warunków drogowych”

Możesz włączyć wyświetlanie zdarzeń drogowych na mapie 1 lub wybrać opcję wyświetlania listy zdarzeń drogowych 2.

Naciśnij przyciski powiększania i pomniejszania 4, aby dopasować mapę lub zsuń/rozsuń dwa palce na ekranie, aby dostosować powiększenie.

Podczas jazdy po wybranej trasie kliknij ikonę 3, aby ponownie wyśrodkować trasę po przesunięciu mapy lub zmianie powiększenia 4.

Jeżeli nie jedziesz po wytyczonej trasie, kliknij ikonę 3, aby wrócić do pozycji pojazdu po przesunięciu mapy lub zmianie powiększenia 4.

Zalecenia dotyczące nawigacji

Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności ani obowiązku zachowania ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.

Menu kontekstowe 8 zapewnia dostęp do różnych ustawień systemu nawigacji, patrz sekcja: „Ustawienia nawigacji”.

Użyć „Omiń wszystkie” 9 w celu uniknięcia obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Lista zdarzeń drogowych.

Z listy zdarzeń 7 można uzyskać dostęp do szczegółów zdarzeń na trasie.

Wybierz jedno ze zdarzeń na liście 10, aby wyświetlić jego szczegóły na mapie.

Szczegóły zdarzenia w ruchu drogowym

Dotknij jednej z pozycji na liście zdarzeń, aby zobaczyć szczegóły i wyświetlić dany odcinek trasy na mapie A.

Można przewijać zdarzenia drogowe za pomocą strzałek 12 i polecić systemowi, aby unikał wybranych zdarzeń, naciskając przycisk „Objazd” 11.

Pasek z informacjami o ruchu drogowym

Pasek informacji o ruchu drogowym na wyświetlaczu trasy 13 informuje o zdarzeniach drogowych na wytyczonej trasie.

Naciśnij pasek informacji o ruchu drogowym 13, aby wyświetlić szczegółową listę zdarzeń drogowych.