Powrót do listy

SMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „SMS

W menu głównym nacisnąć „Telefon” lub w dowolnym menu nacisnąć skrót A, a następnie wybrać opcję „SMS”, aby uzyskać dostęp do funkcji SMS telefonu z poziomu systemu multimediów.

Telefon musi być połączony z zestawem głośnomówiącym. Konieczne jest również autoryzowanie przesyłania wiadomości (zmieniając ustawienia telefonu w zależności od modelu), aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji.

Uwaga: za pomocą systemu multimediów można odczytywać wyłącznie SMS. Nie można odczytywać innych rodzajów wiadomości.

W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą nie działać.

Ekran „SMS

1 Status wiadomości. Przeczytana/nieprzeczytana.

2 Nazwa/numer nadawcy wiadomości.

3 Początek wiadomości.

4 Data otrzymania.

5 Menu kontekstowe.

6 Powrót do poprzedniej strony.

Odbieranie wiadomości SMS

System multimediów informuje, że została odebrana nowa wiadomość SMS, wyświetlając komunikat ostrzegawczy w obszarze B, który jest wyświetlany w każdym otwartym menu.

Domyślnie, po powiązaniu i połączeniu telefonu, gdy przychodzi nowa wiadomość, jest ona dostępna w systemie multimediów.

Uwaga: dostępne są tylko wiadomości odebrane po synchronizacji i połączeniu telefonu z systemem multimedialnym.

Czytanie wiadomości SMS

Podczas jazdy mogą syntezator mowy w systemie multimedialnym może odczytywać treść wiadomości SMS. W tym celu naciśnij przycisk „Odtw.” 7. Można też nawiązać połączenie z nadawcą wiadomości, naciskając przycisk 10.

W pojeździe, który się nie przemieszcza (i tylko wtedy), system multimediów umożliwia otwarcie wiadomości SMS. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Wiadomość” 8 lub, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość SMS, nacisnąć przycisk „Odpowiedz” 9 i zapoznać się z treścią wiadomości SMS.

Szczegóły wiadomości SMS

Można bezpośrednio nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając przycisk 11, jeśli dany numer jest zapisany w książce telefonicznej.

Wiadomość SMS w obszarze 14 można odczytać przez syntezator mowy systemu multimedialnego, naciskając przycisk „Odtw.” 12. Aby odpowiedzieć, kliknij przycisk 13.

Uwaga: podczas jazdy system multimedialny sugeruje wysłanie gotowej, skonfigurowanej wiadomości 15.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEFONU

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna