Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Asystent jazdy”

W menu głównym nacisnąć opcję „Ustawienia”, a następnie nacisnąć kartę „Pojazd”. To menu umożliwia konfigurację następujących funkcji wspomagających kierowcę podczas jazdy:

Ekran „Asystent jazdy”

1 „Tryb wyświetlania”;

2 „Znak drog.”;

3 „Pas ruchu”;

4 „Martwy kąt”;

5 „Menu kontekstowe”;

6 „Powrót do poprzedniej strony”;

7 „Zmęczenie”;

8 „Aktywne hamowanie”;

9 „Odległ. z przodu”.

„Tryb wyświetlania”

Po wybraniu trybu widoku 1 można wybrać tryb interaktywny 10 lub tryb listy 11, aby wyświetlić wszystkie opcje funkcji „Asystent jazdy”.

Wybrać przycisk tej opcji, która ma być aktywowana lub zdezaktywowana.

Niektóre ustawienia muszą zostać zmodyfikowane podczas pracy silnika, aby mogły zostać zapisane przez system multimedialny.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Znak drog.”

Funkcja pomaga podczas podróży, informując o obowiązującym ograniczeniu prędkości, obszarach wysokiego ryzyka i obszarach zagrożenia przy użyciu:

- informacje na tablicy wskaźników i na ekranie multimedialnym;

- alarm dźwiękowy.

„Rozpoznawanie znaków drogowych”

Funkcja umożliwia wybranie informacji, które chcesz otrzymywać. Wybrać opcję „ONˮ, aby włączyć system.

„Alarm przy przekroczeniu prędkości”

System wykrywa każde przekroczenie ograniczenia prędkości i ostrzega kierowcę, wyświetlając ostrzeżenie na tablicy wskaźników oraz generując ostrzeżenie dźwiękowe. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: nie można włączyć dźwiękowego ostrzeżenia o przekroczeniu ograniczenia prędkości, jeżeli funkcja ostrzegania o ograniczeniach prędkości jest wyłączona.

„Wyświetl obszary niebezpieczne”

Funkcja ostrzega kierowcę o wjeździe w obszar zagrożenia lub strefę wysokiego ryzyka za pośrednictwem tablicy wskaźników. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: usługi muszą być aktywowane w celu wyświetlenia stref wysokiego ryzyka. Patrz rozdział „Aktywacja usług”.

„Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar”

Funkcja powiadamia kierowcę o wjeździe w niebezpieczną strefę lub strefę wysokiego ryzyka za pomocą ostrzeżenia dźwiękowego. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: jeżeli funkcja „Wyświetl obszary niebezpieczne” jest wyłączona, funkcja „Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar” jest automatycznie wyłączana.

„Zmęczenie”

Funkcja wykrywa zmniejszenie reaktywności kierowcy. Uwzględnia nagłe i przypadkowe ruchy kierownicą, częstotliwość aktywacji systemu utrzymywania pojazdu na wybranym pasie ruchu oraz czas nieprzerwanej jazdy (ponad dwie godziny).

Funkcja powiadamia kierowcę poprzez emisję ostrzeżenia dźwiękowego i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego (zalecenie przerwy) na tablicy wskaźników.

Wybrać opcję „ONˮ, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Funkcja monitorowania zmęczenia kierowcyˮ w instrukcji obsługi pojazdu.

„Pas ruchu” (Ustawienia asystenta pasów ruchu)

Funkcja ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub nieciągłej.

Można ustawić intensywność wibracji kierownicy (oraz głośność ostrzeżenia dźwiękowego, w zależności od wyposażenia) oraz czułość funkcji ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Funkcja ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu” w instrukcji obsługi pojazdu.

„Alarm dotyczący martwego kąta”

Funkcja ostrzega kierowcę, gdy inny pojazd znajduje się w martwym polu widzenia. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Funkcja monitorowania martwego pola widzenia" w instrukcji obsługi pojazdu.

„Aktywne hamowanie”

Funkcja ostrzega kierowcę o ryzyku zderzenia. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Aktywny system awaryjnego hamowania" w instrukcji obsługi pojazdu.

„Odległ. z przodu”

Funkcja ostrzega kierowcę o małej odległości do innego pojazdu. Wybierz „ONˮ, aby włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Funkcja ostrzegania o niebezpiecznym odstępieˮ w instrukcji obsługi pojazdu.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 5 można przywrócić domyślne ustawienia każdego menu.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.