Powrót do listy

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Asystent jazdy”

W menu głównym nacisnąć opcję „Ustawienia”, a następnie nacisnąć kartę „Pojazd”. To menu umożliwia konfigurację następujących funkcji wspomagających kierowcę podczas jazdy:

Ekran „Asystent jazdy”

1 „Tryb wyświetlania”;

2 „Znak drog.”;

3 „Ustawienia asystenta pasów ruchu”;

4 „Alarm dotyczący martwego kąta”;

5 „Menu kontekstowe”;

6 „Powrót do poprzedniej strony”;

7 „Zmęczenie”;

8 „Aktywne hamowanie”;

9 „Odległ. z przodu”.

„Tryb wyświetlania”

Po wybraniu trybu widoku 1 można wybrać tryb interaktywny 10 lub tryb listy 11, aby wyświetlić wszystkie opcje funkcji „Asystent jazdy”.

Wybrać przycisk tej opcji, która ma być aktywowana lub zdezaktywowana.

Niektóre ustawienia należy zmieniać, gdy silnik pracuje, aby zostały zapisane przez system multimediów.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Znak drog.”

Ten system prowadzi kierowcę podczas podróży. Wybrać informacje, które mają być wyświetlane na ekranie multimedialnym i na tablicy wskaźników. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system.

„Alarm przy przekroczeniu prędkości”

System wykrywa każde przekroczenie ograniczenia prędkości i ostrzega kierowcę, wyświetlając ostrzeżenie na tablicy wskaźników oraz generując ostrzeżenie dźwiękowe. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system.

Uwaga: nie można włączyć dźwiękowego ostrzeżenia o przekroczeniu ograniczenia prędkości, jeżeli funkcja ostrzegania o ograniczeniach prędkości jest wyłączona.

„Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar”

System ostrzega kierowcę o wjeździe w obszar kontroli prędkości lub strefę wysokiego ryzyka za pośrednictwem tablicy wskaźników. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system.

Uwaga: jeżeli funkcja „Wyświetl obszary niebezpieczne” jest wyłączona, funkcja „Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar” jest automatycznie wyłączana.

„Ustawienia asystenta pasów ruchu”

Ten system ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub przerywanej.

Można ustawić intensywność wibracji kierownicy (oraz głośność ostrzeżenia dźwiękowego, w zależności od wyposażenia) oraz czułość funkcji ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Funkcja ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu” w instrukcji obsługi pojazdu.

„Alarm dotyczący martwego kąta”

Ten system ostrzega kierowcę, gdy inny pojazd znajduje się w martwym punkcie. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Funkcja monitorowania martwego pola widzenia" w instrukcji obsługi pojazdu.

„Zmęczenie”

Ten system wykrywa opóźnienia w reakcjach kierowcy. Uwzględnia on nagłe i przypadkowe ruchy kierownicą, częstotliwość włączania się ostrzeżenia o opuszczeniu pasa ruchu, a także fakt nieprzerwanej jazdy przez ponad dwie godziny.

System przesyła komunikat za pośrednictwem tablicy wskaźników i generuje alarm dźwiękowy zalecający kierowcy, aby się zatrzymał. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału „Funkcja monitorowania zmęczenia kierowcy” w instrukcji obsługi pojazdu.

„Aktywne hamowanie”

System ostrzega kierowcę w przypadku ryzyka zderzenia. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Aktywny system awaryjnego hamowania" w instrukcji obsługi pojazdu.

„Odległ. z przodu”

Ten system ostrzega kierowcę, jeśli znajduje się za blisko innego pojazdu. Wybrać opcję „ON”, aby włączyć system. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z treścią rozdziału "Funkcja ostrzegania o niebezpiecznym odstępie" w instrukcji obsługi pojazdu.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 5 można zresetować ustawienia domyślne dla każdego menu i uzyskać dostęp do instrukcji systemu multimediów.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.