Powrót do listy

WYPOŻYCZANIE I ODSPRZEDAŻ POJAZDÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wypożyczanie pojazdów

Informacje prawne

W przypadku wypożyczania pojazdu jego właściciel jest zobowiązany (patrz Ogólne warunki sprzedaży usług sieciowych) do poinformowania osób, którym pojazd jest wypożyczany, o tym, że będzie on połączony z siecią i będzie gromadził dane osobowe takie jak położenie pojazdu.

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych o pojeździe można tymczasowo zawiesić.

W tym celu należy po uruchomieniu pojazdu i wyświetleniu na środkowym ekranie okna bezpieczeństwa i poufności wybrać ustawienie „OFF” dla opcji gromadzenia danych.

Usługi zostaną wyłączone za wyjątkiem obowiązkowych funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak automatyczne połączenia alarmowe w razie wypadku.

Odsprzedaż pojazdu

Usuwanie danych osobowych

Podczas sprzedaży pojazdu konieczne jest usunięcie wszystkich danych osobowych przechowywanych w pojeździe lub poza nim.

W tym celu należy zresetować system pokładowy i usunąć swój pojazd z konta „My Renault”.

Ustawianie parametrów początkowych systemu

Aby to zrobić, należy włączyć system multimediów w pojeździe.

W menu głównym naciśnij „Informacje”, potem „System”, a następnie „Przywróć ustawienia fabryczne”.

Uwaga: resetowanie systemu jest możliwe tylko z profilu administratora.

Usuwanie pojazdu z konta My Renault

W przypadku sprzedaży pojazdu należy również usunąć swój stary pojazd z konta „My Renault”.

W tym celu należy połączyć się ze swoim kontem „My Renault” i wybrać opcję „Usuń pojazd”.