Powrót do listy

ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Aplikacje”

W menu głównym kliknij „Aplikacje”, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- aplikacje zainstalowane w systemie nawigacji;

- „Zdjęcie”;

- „Wideo”.

Uwaga: niektóre usługi będą dostępne bezpłatnie w okresie próbnym. Subskrypcję można przedłużyć bezpośrednio z pojazdu lub w trybie online za pośrednictwem witryny www.myrenault.com.

Menu kontekstowe

Menu kontekstowe 1 umożliwia:

- organizowanie zainstalowanych aplikacji metodą przeciągania i upuszczania;

- usuwanie aplikacji przez naciśnięcie przycisku usuwania „X”. Jeżeli danej aplikacji nie można usunąć, przycisk usuwania nie jest wyświetlany;

- aktywowanie powiadomień,

- dostęp do menu „Menedżer aplikacji”.

„Menedżer aplikacji”

Menu „Menedżer aplikacji” umożliwia przeglądanie aplikacji 2, które są aktualnie uruchomione w systemie multimedialnym.

Uwaga:

- aplikacje „Zdjęcie” i „Wideo” nie są obsługiwane przez „Manager aplikacji”;

- uruchomione aplikacje przestaną działać, gdy system multimediów zostanie wyłączony;

- liczba aplikacji jest ograniczona w zależności od dostępnej pamięci systemowej.

Wybierz jedną z aplikacji 2. Zakładka „O” 5 zapewnia dostęp do informacji na temat aplikacji (wersja, data utworzenia lub data ważności, nazwa itd.).

Można zatem:

- „zatrzymać aplikację” 3;

- „odinstalować aplikację” 4.

Z poziomu karty „Pamięć”  7 można uzyskać dostęp do następujących informacji:

- rozmiar magazynu aplikacji;

- Rozmiar przechowywanych danych aplikacji (muzyka, zdjęcia itp.);

- Łączny rozmiar magazynu aplikacji.

W menu kontekstowym 6 można usunąć dane aplikacji.

Z poziomu karty „Informacje prawne” 8 można uzyskać dostęp do informacji o uprawnieniach, jeżeli są dostępne.