Powrót do listy

ZDALNE URUCHAMIANIE SILNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

prezentacja

Jeżeli pojazd jest wyposażony, skorzystać z tej funkcji, aby zdalnie uruchomić silnik za pomocą smartfona w celu ogrzania/wentylacji kabiny i rozgrzania silnika.

Funkcja jest dostępna przez aplikację „MY Renault", którą można pobrać za pomocą smartfona, umożliwiając interakcję z samochodem i dostęp do informacji na jego temat.

Aby korzystać z aplikacji, smartfon musi być zsynchronizowany z systemem multimediów.

Więcej informacji: patrz rozdział „Synchronizacja i anulowanie synchronizacji telefonu” oraz „MY Renault”.

Pierwsze użycie

Przy każdym żądaniu zdalnego rozruchu należy wpisać PIN otrzymany podczas tworzenia konta MY Renault. Więcej informacji znajduje się w poszczególnych rozdziałach aplikacji MY Renault.

Po uruchomieniu silnika aplikacja wyświetli czas pozostały do   zakończenia procedury.

Silnik pracuje przez około 10 minut.

Warunki eksploatacji

Zdalne uruchomienie silnika działa, jeśli:

- dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym w przypadku pojazdów z automatyczną lub zautomatyzowaną skrzynią biegów;

- dźwignia znajduje się w położeniu P w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów;

- pokrywa komory silnika jest zamknięta;

- zapłon jest wyłączony i do czytnika kart nie jest włożona karta;

- przy wysiadaniu z samochodu wszystkie elementy otwierane (drzwi i pokrywa bagażnika) zostały zamknięte i zablokowane;

- w ekstremalnych warunkach atmosferycznych funkcja programowania zdalnego rozruchu może nie działać.

W zależności od wersji należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu (takie jak wycieraczki, światła zewnętrzne, radioodtwarzacz, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica itp.) są wyłączone; przed opuszczeniem pojazdu należy również sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały odłączone.

Zmiana kodu PIN

Aby zmienić kod PIN, wykonać następujące czynności:

- w pojazdach wyposażonych w przycisk zdalnego sterowania, włożyć kluczyk do stacyjki i obróć kluczyk w położenie „ONˮ;

- w pojazdach wyposażonych w kartę nacisnąć przycisk „Start/Stop” przez 2 sekundy bez naciskania pedałów.

Uwaga: nie jest konieczne uruchamianie silnika w celu przeprowadzenia tej operacji.

- wybrać „Zmień kod PIN” w aplikacji MY Renault;

- wprowadź nowy kod PIN;

- w pojazdach wyposażonych w pilot zdalnego sterowania obróć kluczyk w położenie „LOCKˮ;

- w pojazdach wyposażonych w kartę nacisnąć przycisk „Start/Stop” przez 2 sekundy bez naciskania pedałów.

W 60 sekund po zmianie kodu PIN (w zależności od pojazdu) wykonać następujące czynności:

- w pojazdach wyposażonych w przycisk zdalnego sterowania, włożyć kluczyk do stacyjki i obróć kluczyk w położenie „ON”;

- w pojazdach wyposażonych w kartę nacisnąć przycisk „Start/Stop” przez 2 sekundy bez naciskania pedałów.

Cecha szczególna:

- aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi kluczyka lub karty, patrz Rozdział 1 w instrukcji obsługi pojazdu;

- e-mail zostanie wysłany po każdej zmianie kodu PIN.

- nie trzeba uruchamiać silnika w celu wykonania tej operacji.

Wprowadzono błędny kod PIN

Po trzech błędnych wpisach kodu:

- wszelkie zdalne żądania rozruchu będą odrzucane do momentu odblokowania pojazdu za pomocą karty/pilota;

- system wyśle   powiadomienie do smartfona, ostrzegając, że zdalny rozruch jest nieaktywny.

Uwaga: aby ponownie aktywować funkcję zdalnego rozruchu, zmienić kod PIN.

Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w funkcję.

Pomiędzy kolejnymi użyciami funkcji pojazd musi wykonać cykl jazdy trwający co najmniej 10 minut. Ryzyko zużycia oleju silnikowego.

Nie należy używać funkcji zdalnego rozruchu silnika ani jej programować gdy:

- samochód znajduje się w garażu lub w zamkniętej przestrzeni.

Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

- samochód jest przykryty plandeką.

Ryzyko pożaru.

- pokrywa komory silnika jest otwarta lub w trakcie otwierania.

Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

W niektórych krajach przepisy mogą zabraniać korzystania z funkcji zdalnego rozruchu lub jej programowania.

Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić, czy przepisy obowiązujące w danym kraju na to pozwalają.

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę. Osoby mogą spowodować zagrożenie dla siebie lub innych, na przykład poprzez uruchomienie silnika, włączenie wyposażenia (elektryczne podnośniki szyb, zamki drzwi itp.); ponadto należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze otoczenia i/lub słonecznej pogodzie wnętrze pojazdu bardzo szybko się nagrzewa.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.