Powrót do listy

ZDJĘCIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Zdjęcie”

W menu głównym naciśnij opcję „Aplikacje”, a następnie naciśnij kartę „Zdjęcie”.

Wybierz podłączone źródło sygnału wejściowego.

Jeśli podłączono kilka źródeł, wybierz jedno ze źródeł wejściowych z poniższej listy, aby uzyskać dostęp do zdjęć:

- „USB-1" (gniazdo USB);

- „USB-2” (gniazdo USB).

Cecha szczególna:

- system może nie odczytać niektórych formatów;

- pamięć USB musi być sformatowana w formacie FAT32 lub NTFS i mieć pojemność co najmniej 8GB, ale nie większą niż 64GB.

Odczyt

Można dokonać wyboru między odczytem wszystkich zdjęć w formie slajdów a odtwarzaniem jednego zdjęcia.

Podczas odczytu jednego zdjęcia można:

- przechodzić do poprzedniego lub następnego zdjęcia, szybko przesuwając obszar podglądu obrazu 1;

- przełączać się z trybu normalnego (dostosowanego) w tryb pełnoekranowy, naciskając klawisz 3 lub klikając obszar podglądu obrazu 1 dwa razy;

- obrócić zdjęcie, naciskając przycisk 5;

- uruchomić pokaz slajdów, naciskając przycisk 4;

- naciśnij 6, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Odtwarzanie zdjęć jest możliwe wyłącznie podczas postoju.

Menu kontekstowe

Na ekranie wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk 2, aby:

- uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia (tytuł, typ pliku, data, ścieżka itp.);

- ustaw zdjęcie profilowe użytkownika i tapetę;

- uzyskać dostęp do ustawień.

Informacje

W tym menu można uzyskać dostęp do informacji o zdjęciu (tytuł, typ, ścieżka dostępu, rozmiar, rozdzielczość).

Uwaga: informacje o kompatybilnych formatach zdjęć można uzyskać u Autoryzowanego Partnera marki.

Wybór profilu

W tym menu można zmienić obraz profilu. Potwierdzić i zapisać zmiany, naciskając „Ok”.

„Ustawienia”

W tym menu można uzyskać dostęp do ustawień pokazu slajdów:

- zmienić czas wyświetlania każdego zdjęcia w pokazie slajdów;

- włączanie/wyłączanie efektu animacji pomiędzy każdym zdjęciem w slajdzie.

Uwaga: efekt animacji w slajdzie uruchamia się automatycznie.

System multimedialny analizuje i zapisuje zawartość każdej nowej pamięci USB włożonej do czytnika. W zależności od pojemności pamięci USB ekran multimedialny może się przestawić w tryb gotowości. Odczekaj kilka sekund. Korzystaj wyłącznie z pamięci USB homologowanych w danym kraju.

OGLĄDANIE ZDJĘĆ

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna