WYŚWIETLACZE I WSKAŹNIKI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju silnikowego

Po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu tablicy wskaźników pojawia się komunikat ostrzegawczy, jeżeli poziom oleju jest minimalny. POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne

Po pojawieniu się pierwszego ostrzeżenia istnieje możliwość usunięcia go poprzez naciśnięcie przycisku 1 „OK”.

Następne ostrzeżenia znikną automatycznie po upływie około 30 sekund.

Tablica wskaźników skonfigurowana na mile

(istnieje możliwość przełączenia na km/h)

Pojazdy bez ekranu multimedialnego

- Przy wyłączonym zapłonie należy nacisnąć przełącznik 2 niezbędną ilość razy, aby przejść do zakładki pojazdu 5;

- naciśnij wielokrotnie 3 lub 4, aby uzyskać dostęp do „Ustawienia”, następnie naciśnij 1 „OK”;

- powtórz tę samą procedurę, aby uzyskać dostęp do „PANEL WSKAZNIKOW”, następnie „Jednostki”.

Pojazdy wyposażone w ekran multimedialny.

Sposób wybierania systemu audio jest opisany w instrukcjach systemu multimediów.

Uwaga: w obu przypadkach, po odłączeniu akumulatora komputer pokładowy powróci automatycznie do fabrycznie ustawionej jednostki.

W celu powrotu do poprzedniego trybu wykonać taką samą operację.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą multimediów.

Tablica wskaźników A

Zostaje podświetlona po włączeniu zapłonu. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat.

Zależnie od wersji pojazdu, ustawienia tablicy wskaźników można dostosować do własnych potrzeb, zarówno pod względem zawartości, jak i kolorów.

W przypadku pojazdów wyposażonych w ekran multimedialny należy zapoznać się z instrukcjami systemu multimediów.

Pojazdy bez ekranu multimedialnego. MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

Prędkościomierz 6

Obrotomierz 7

(podziałka × 1000)

W zależności od wybranych ustawień osobistych może nie być wyświetlany.

Alarm dźwiękowy sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości

W zależności od pojazdu i kraju pojawia się lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał dźwiękowy. Ten sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy tylko pojazd przekroczy prędkość 120 km/h. Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, dopóki pojazd jedzie z prędkością ponad 120 km/h.

Wskaźnik stylu jazdy 8 RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

Licznik całkowitego przebiegu 9 KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Komputer pokładowy 10 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

Przewidywany przebieg, który można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku 11

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów. KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Informacje dotyczące multimediów 12

Zależnie od wersji pojazdu, można wyświetlać informacje z ekranu multimedialnego (kompas, telefon, nawigacja itp.).

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą multimediów.

Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia 14

Podczas normalnej jazdy, wskazówka 14 powinna się znajdować przed obszarem 13. Może się do niego zbliżyć w przypadku „intensywnej eksploatacji”. Stan krytyczny jest sygnalizowany dopiero przez zapalenie lampki kontrolnej ® i jednoczesne wyświetlenie komunikatu na tablicy wskaźników oraz emisję sygnału dźwiękowego.

Wskaźnik poziomu paliwa 15

Jeżeli poziom jest minimalny, lampka kontrolna M wbudowana we wskaźnik miga na pomarańczowo i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom.

Tablica wskaźników B

Zostaje podświetlona po włączeniu zapłonu. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat.

Zależnie od wersji pojazdu, ustawienia tablicy wskaźników można dostosować do własnych potrzeb, zarówno pod względem zawartości, jak i kolorów. W przypadku pojazdów wyposażonych w ekran multimedialny należy zapoznać się z instrukcjami systemu multimediów.

Pojazdy bez systemu nawigacji MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia 16

Podczas normalnej jazdy wskaźnik 16 powinien się znajdować przed obszarem 17. Może się do niego zbliżyć w przypadku „intensywnej eksploatacji”. Stan krytyczny jest sygnalizowany dopiero przez zapalenie lampki kontrolnej ® i jednoczesne wyświetlenie komunikatu na tablicy wskaźników oraz emisję sygnału dźwiękowego.

Prędkościomierz 18

W zależności od wybranego stylu, wyświetlane informacje się różnią.

Alarm dźwiękowy sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości

W zależności od pojazdu i kraju pojawia się lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał dźwiękowy. Ten sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy tylko pojazd przekroczy prędkość 120 km/h. Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, dopóki pojazd jedzie z prędkością ponad 120 km/h.

Obrotomierz 19

(podziałka × 1000)

Wyświetla się zgodnie z ustawieniami osobistymi na tablicy wskaźników. W zależności od wybranego stylu, wyświetlane informacje się różnią.

Wskaźnik stylu jazdy 20 RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

Informacje dotyczące multimediów 21

Zależnie od wersji pojazdu, można wyświetlać informacje z ekranu multimedialnego (kompas, telefon, nawigacja itp.).

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą multimediów.

Przewidywany przebieg, który można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku 22

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów. KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Licznik całkowitego przebiegu 23 KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Komputer pokładowy 24 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

Wskaźnik poziomu paliwa 25

Jeżeli poziom jest minimalny, lampka kontrolna M wbudowana we wskaźnik miga na pomarańczowo i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom.

Tablica wskaźników C

Zostaje podświetlona po włączeniu zapłonu. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat.

Zależnie od wersji pojazdu, istnieje możliwość konfiguracji kolorystyki tablicy wskaźników. W przypadku pojazdów wyposażonych w ekran multimedialny należy zapoznać się z instrukcjami systemu multimediów.

W przypadku pojazdów niewyposażonych w system nawigacji MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU

Obrotomierz 26

(podziałka × 1000)

Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia 28

W normalnych warunkach użytkowania wskaźnik 28 powinien znajdować się w czerwonej strefie 27. Może się do niego zbliżyć w przypadku „intensywnej eksploatacji”. Stan krytyczny jest sygnalizowany dopiero przez zapalenie lampki kontrolnej ® i jednoczesne wyświetlenie komunikatu na tablicy wskaźników oraz emisję sygnału dźwiękowego.

Komputer pokładowy 29 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

Przewidywany przebieg, który można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku 30

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów. KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Licznik całkowitego przebiegu 31 KOMPUTER POKŁADOWY I SYSTEM OSTRZEGAWCZY: parametry podróży

Wskaźnik stylu jazdy 32 RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

Prędkościomierz 33

Alarm dźwiękowy sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości

W zależności od pojazdu i kraju pojawia się lampka ostrzegawcza i rozlega się sygnał dźwiękowy. Ten sygnał dźwiękowy rozlega się, gdy tylko pojazd przekroczy prędkość 120 km/h. Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona, dopóki pojazd jedzie z prędkością ponad 120 km/h.

Wskaźnik poziomu paliwa 34

Jeżeli poziom jest minimalny, lampka kontrolna M wbudowana we wskaźnik miga na pomarańczowo i słychać pojedynczy sygnał dźwiękowy. Należy jak najszybciej uzupełnić poziom.

OSTRZEŻENIE O PRZEKROCZENIU PRĘDKOŚCI

DOSTOSOWYWANIE CYFROWEJ DESKI ROZDZIELCZEJ