KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komputer pokładowy AB lub C

Zależnie od wersji pojazdu, łączy on następujące funkcje:

- przebyty dystans;

- parametry podróży;

- komunikaty informacyjne;

- komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się z lampką kontrolną ©);

- komunikaty ostrzegawcze (wyświetlające się razem z kontrolką ®);

- menu osobistych ustawień pojazdu MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU.

Wszystkie funkcje są opisane na następnych stronach.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy A

Funkcje będą rozmieszczone w strefach 567. Lokalizacja stref różni się w zależności od wybranego stylu.

Obszar 7 jest zarezerwowany dla systemów wspomagających kierowcę i nie można go dostosowywać.

Naciśnij przycisk 1, aby przeglądać strefy 56, następnie wybierz funkcję, naciskając kilkakrotnie przycisk 2 lub 3.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy B

Funkcje będą rozmieszczone w strefach 567.

Naciśnij przełącznik 1, aby przeglądać strefy i wybierać funkcje, naciskając kilkakrotnie przełącznik 2 lub 3.

Pojazd wyposażony w komputer pokładowy C

Naciskając przełącznik 1, przejść do zakładki „Pojazd”.

Kilkakrotnie naciśnij przełącznik 2 lub 3.

Opcje

(wyświetlane opcje zależą od wyposażenia pojazdu i kraju)

a) Dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych oraz komunikatów sygnalizujących usterki;

b) Parametry podróży:

- średnie zużycie paliwa;

- chwilowe zużycie paliwa;

- przewidywany zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku;

- przebyty dystans;

- średnia prędkość;

- średnie zużycie LPG;

- szacowany zasięg na LPG pozostałym w zbiorniku;

- zasięg na paliwie LPG;

c) licznik przebiegów częściowych i średnia prędkość;

d) przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach;

e) ustawianie godziny;

f) przebieg pozostały do następnego przeglądu:

- przebieg pozostały do następnego przeglądu:

- przebieg pozostały do wymiany oleju.

g) Szacowany zasięg pojazdu do momentu wyczerpania odczynnika.

Resetowanie licznika przebiegów częściowych i parametrów podróży (przycisk resetowania)

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 4 „OK”, aż do wyzerowania wartości.

Automatyczne zerowanie parametrów podróży

Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ

Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak zwiększa się ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu przycisku „Top Départ”, można stwierdzić, że wskazanie liczby kilometrów, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika to z tego, że wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ. Jednak średnie zużycie może się zmniejszyć, gdy:

- samochód przestał przyspieszać;

- silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany);

- po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjeżdża na drogę poza miastem.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZYRZĄDAMI I ELEMENTAMI STERUJĄCYMI