RADY DOTYCZĄCE JAZDY ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy. W celu optymalizacji zużycia paliwa należy stosować się do poniższych zaleceń.

Zależnie od wersji pojazdu, do dyspozycji są różne funkcje umożliwiające zmniejszenie zużycia paliwa:

- obrotomierz;

- wskaźnik zmiany biegu;

- wskaźnik stylu jazdy;

- bilans trasy i ekoporady na wyświetlaczu multimedialnym;

- Wskaźnik przyspieszenia Eco;

- tryb ECO;

- funkcja Stop and Start FUNKCJA STOP AND START.

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system nawigacji zbiera te informacje.

Na tablicy wskaźników AB lub C

Zależnie od pojazdu, wyświetlanie informacji można organizować i konfigurować na podstawie wybranego stylu tablicy wskaźników za pośrednictwem ekranu wielofunkcyjnego.

Lampka kontrolna zmiany prędkości 1

Zależnie od wersji pojazdu, w celu zapewnienia mniejszego zużycia paliwa, lampka na tablicy wskaźników sygnalizuje najlepszy moment do zmiany biegu na wyższy lub niższy:

włączyć wyższy bieg;

włączyć niższy bieg.

Jeżeli użytkownik systematycznie kieruje się tym wskaźnikiem, zauważy zmniejszenie zużycia paliwa.

Wskaźnik stylu jazdy 2

Informuje w czasie rzeczywistym o zastosowanym stylu jazdy. Powiadomienia przekazywane są za pomocą lampki kontrolnej 2.

Im więcej listków jest wyświetlanych na wskaźniku 2, tym bardziej jazda jest elastyczna i ekonomiczna.

Regularna jazda zgodnie z tym wskaźnikiem zmniejsza zużycie pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

Wskaźnik przyspieszenia Eco 3

Informuje w czasie rzeczywistym o umiarkowanym lub silnym przyspieszeniu.

Pokazuje to lampka kontrolna 3:

- kolor zielony: przyspieszenie jest umiarkowane i poprawne;

- kolor biały: przyspieszenie jest zbyt silne;

- kolor szary: przyspieszenie jest silne.

Uwaga: nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie wskaźnika stylu jazdy 2 i wskaźnika przyspieszenia Eco 3.

Na ekranie multimedialnym

Bilans trasy

Po wyłączeniu silnika na ekranie multimedialnym 4 pojawia się „Bilans trasy”, który zawiera informacje na temat ostatniej podróży.

Oznacza:

- wynik ogólny;

- zmiana wyniku;

- przebieg bez zużycia paliwa.

Pojawia się ogólna ocena od 0 do 100 umożliwiając ocenić wydajność eco-kierowcy. Czym wyższa ocena, tym niższe zużycie paliwa.

Eco-rady służą do poprawy wydajności jazdy.

Zapamiętywanie ulubionych tras umożliwia porównanie wydajności z poszczególnych przejazdów oraz z innymi użytkownikami pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnieś się do instrukcji dotyczącej multimediów.

TrybECO

Tryb ECO to funkcja optymalizująca zużycie paliwa. Zmienia sposób działania niektórych urządzeń pobierających energię elektryczną pojazdu (ogrzewanie, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy itd.) oraz działanie niektórych funkcji (przyspieszanie, zmiana biegów, regulacja prędkości, zwalnianie itd.).

Ograniczenie przyspieszenia umożliwia jazdę miejską i podmiejską z niskim zużyciem paliwa. Ograniczone użycie klimatyzacji pozwala na zmniejszenie zużycie bez pogarszania komfortu termicznego.

Włączanie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można aktywować:

- przez naciśnięcie przełącznika 5. MULTI-SENSE;

- przez naciśnięcie przełącznika 6;

- za pośrednictwem ekranu multimedialnego (opis znajduje się w instrukcji systemu multimediów).

Lampka kontrolna pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić uruchomienie funkcji.

W czasie jazdy, możliwe jest tymczasowe wyłączenie trybu ECO, aby przywrócić wydajność silnika.

W tym celu wcisnąć do oporu pedał gazu.

Tryb ECO ponownie się uruchomi, kiedy zmniejszy się nacisk na pedał przyspieszenia.

Wyłączenie funkcji

Zależnie od wersji pojazdu funkcję można wyłączyć:

- przez naciśnięcie przełącznika 5. MULTI-SENSE;

- przez naciśnięcie przełącznika 6.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie potwierdzając wyłączenie funkcji.

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

Zachowanie na drodze

- Zamiast rozgrzewać silnik na postoju lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.

- Szybka jazda drogo kosztuje.

- Dynamiczna jazda ze znacznym i częstym przyśpieszaniem i zwalnianiem kosztuje bardzo dużo w przeliczeniu na paliwo, przynosząc przy tym niewielki zysk czasu.

- Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów. Należy jeździć na możliwie najwyższym biegu.

- Należy unikać gwałtownego przyspieszania.

- Nie należy niepotrzebnie hamować. Dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać efekt hamowania silnikiem, zdejmując po prostu nogę z pedału przyspieszenia.

- Jadąc pod górę nie starać się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszać silniej niż podczas jazdy po płaskim terenie: najkorzystniej jest utrzymywać pedał przyspieszenia na stałym poziomie.

- Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i dodawanie gazu przed wyłączeniem silnika, to czynności zbyteczne w nowoczesnych pojazdach.

- Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą:

Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu

Po stronie kierowcy należy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów

Opony

- Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa.

- W celu zoptymalizowania zużycia paliwa ustaw ciśnienie w oponach dla najwyższej prędkości lub zastosuj ciśnienie zalecane podane na krawędzi drzwi kierowcy. CIŚNIENIE W OGUMIENIU.

- Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może również spowodować wzrost zużycia paliwa.

Rady dotyczące użytkowania

- Należy jak najczęściej korzystać z trybu ECO.

- Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy tylko przestajemy z nich korzystać. Jednak (bezpieczeństwo przede wszystkim), należy włączać światła, gdy wymagają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i być widzianym).

- Korzystać z układu wentylacji. Jazda z szybkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o 4%.

- Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do przelewania zbiornika.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację, zwiększone zużycie paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) przy włączonej klimatyzacji jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska:

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika.

- Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym.

- Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy.

- Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji.

- Unikać jazdy „od drzwi do drzwi“ (krótkie przejazdy, długie postoje) - w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy.

OMÓWIENIE ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH EKONOMICZNĄ JAZDĘ