Powrót do listy

WYCIERACZKA, SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w wycieraczki przedniej szyby z przerywanym biegiem pracy

A jednolite wycieranie

Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

B wyłączanie

C przerywany bieg wycieraczek

Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

D powolny, ciągły bieg wycieraczek

E szybki, ciągły bieg wycieraczek

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu·działania.

Pojazdy wyposażone w wycieraczki z czujnikiem opadów

Czujnik deszczu znajduje się na przedniej szybie, przed lusterkiem wstecznym w kabinie.

A jednolite wycieranie

Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

B wyłączanie

C funkcja automatycznego włączania wycieraczek

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- F: minimalna czułość

- G: maksymalna czułość

Im wyższa jest czułość, tym wycieraczki szybciej reagują i zwiększają częstotliwość wycierania.

Podczas uruchamiania automatycznego wycierania lub podczas zwiększenia czułości dochodzi do jednokrotnego wytarcia.

Cecha szczególna:

- czujnik deszczu ma wyłącznie funkcję wspierającą. W przypadku ograniczonej widoczności kierowca musi uruchomić ręcznie wycieraczki szyby. W przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu funkcja automatycznego włączania wycieraczek nie działa w sposób systematyczny i wymaga kontroli ze strony kierowcy.

- w przypadku temperatury ujemnej automatyczne wycieranie nie jest aktywne po włączeniu zapłonu. Włącza się automatycznie, kiedy pojazd przekracza prędkość progową (około 8 km/h);

- nie uruchamiać automatycznego wycierania w czasie suchej pogody;

- przed uruchomieniem automatycznego wycierania należy całkowicie usunąć oblodzenie z przedniej szyby.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowej pracy automatycznego wycierania wycieraczka szyby działa systemem przerywanym. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Działanie czujnika deszczu może być zakłócone w przypadku, gdy:

- uszkodzone wycieraczki przedniej szyby; warstwa wody lub ślady pozostawione przez pióra w strefie rozpoznania czujnika może zwiększyć czas reakcji funkcji automatycznych wycieraczek lub zwiększyć częstotliwość wycierania;

- pęknięcie lub odprysk przedniej szyby na poziomie czujnika lub szyba pokryta kurzem, brudem, owadami, lodem lub środkami czyszczącymi; funkcja automatycznych wycieraczek będzie miała mniejszą czułość lub nie będzie działać.

D powolny, ciągły bieg wycieraczek

E szybki, ciągły bieg wycieraczek

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu·działania.

Ostrzeżenia

- Jeśli jest mróz, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczki należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby. Jeśli pióra są przyklejone, uruchomienie wycieraczek może spowodować uszkodzenie zarówno piór, jak i silnika wycieraczek.

- Nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

Specyficzne położenie przedniej wycieraczki (położenie serwisowe)

To położenie umożliwia podniesienie piór i ich oddalenie od szyby.

Może być przydatne:

- do czyszczenia piór;

- do oddzielenie piór od szyby w czasie zimy;

- wymień pióra PIÓRA WYCIERACZEK: wymiana.

Przy włączonym zapłonie lub uruchomionym silniku podnieść dwa razy dźwignię 1 w pozycję A (pojedyncze przeciągnięcie). Pióra zatrzymują się w położeniu odsuniętym od pokrywy komory silnika.

Aby ustawić pióra w niskim położeniu, przy włączonym zapłonie upewnij się, że wycieraczki zsunęły się na przednią szybę, następnie przesuń dźwignię 1 w położenie A (pojedyncze przeciągnięcie).

Przed włączeniem zapłonu położyć wycieraczki na przedniej szybie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia pokrywy komory silnika lub wycieraczek w momencie ich włączenia.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności związanej z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby itp.), ustawić dźwignię 1 ponownie w pozycji B (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń na przedniej szybie (brud, śnieg, szron itp.) należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Jeżeli jakaś przeszkoda uniemożliwia ruch pióra, może się ono zatrzymać. Usunąć przeszkodę i ponownie uruchomić wycieraczkę dźwignią wycieraczek.

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie pociągnąć dźwignię 1, a następnie puścić ją.

Dłuższe pociągnięcie dźwigni powoduje, poza uruchomieniem spryskiwacza szyby, dwa przetarcia szyby, a po kilku sekundach, trzecie przetarcie.

W pojazdach wyposażonych w ekran multimedialny można włączyć lub wyłączyć funkcję trzeciego przetarcia. MENU USTAWIEŃ OSOBISTYCH POJAZDU.

Cecha szczególna:

Przy ujemnej temperaturze płyn do spryskiwaczy może zamarzać na szybie, tym samym ograniczając widoczność. Przed czyszczeniem ogrzać szybę, kierując na nią dyszę nawiewu usuwania zaparowania.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu B (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku należy wymienić wycieraczkę, gdy tylko zmniejszy się skuteczność jej działania: średnio raz w roku. PIÓRA WYCIERACZEK: wymiana.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- Przy ujemnej temperaturze lub w czasie opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.