Powrót do listy

AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI PODCZAS JAZDY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kierowca może zdecydować, czy zachodzi potrzeba włączenia tej funkcji.

Zasada działania

Po uruchomieniu pojazdu system automatycznie blokuje zamki drzwi i pokryw, gdy pojazd przekroczy prędkość około 7 km/h.

Odblokowanie następuje:

- przez naciśnięcie przełącznika 1 odblokowania zamków drzwi;

- na postoju, przez otwarcie od środka jednych przednich drzwi.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Aby włączyć: przy włączonym zapłonie wcisnąć przełącznik 1 na około pięć sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampka kontrolna przełącznika zapala się po zablokowaniu drzwi.

Aby wyłączyć: przy włączonym zapłonie nacisnąć przełącznik 1 na około pięć sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Lampka ostrzegawcza gaśnie.

Nieprawidłowości w działaniu

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu (funkcja automatycznego blokowania nie działa, lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 1 nie zapala się w chwili zablokowania zamków itd.) należy sprawdzić przede wszystkim, czy wszystkie drzwi i pokrywy zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli są prawidłowo zamknięte, a problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Warto sprawdzić również, czy funkcja automatycznego blokowania nie została omyłkowo wyłączona.

Jeśli tak się stało, należy ją ponownie włączyć po wyłączeniu i włączeniu zapłonu.

Odpowiedzialność kierowcy

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.