Master

Poznaj znaczenie lampek ostrzegawczych Twojego samochodu

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych
Lampka kontrolna świateł drogowych
Lampka kontrolna świateł mijania
Lampka kontrolna automatycznych świateł drogowych
Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych
Lampka kontrolna świateł lewego kierunkowskazu
Lampka kontrolna świateł prawego kierunkowskazu
Światło kierunkowskazu
          Airbag
Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa w zbiorniku
Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się
Lampka kontrolna układu kierowniczego ze zmiennym wspomaganiem
Lampka kontrolna informująca o usterce układu hamulcowego
Lampka kontrolna ładowania akumulatora
Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego
Lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych
Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom odczynnika oraz nieprawidłowości w działaniu układu oczyszczania spalin
Lampka ostrzegawcza
Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin
Lampka kontrolna włączonych świec żarowych
Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego
Lampka ostrzegawcza informująca o pozostawieniu otwartych drzwi
Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach
Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)
Lampka kontrolna stanu czuwania silnika
Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika
Lampka ostrzegawcza zaciągnięcia hamulca parkingowego
Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy (ESC) oraz układu antypoślizgowego
Lampka ostrzegawcza systemu niwelującego działanie bocznego wiatru
Wskaźniki zmiany prędkości
Lampka kontrolna stopy na pedale hamulca
Lampka kontrolna ogranicznika prędkości
Lampka kontrolna tempomatu
Kontrolka ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu
Lampka kontrolna aktywnego hamowania awaryjnego
Lampka kontrolna
          ECO
Lampka ostrzegawcza cyfrowego tachografu
Lampka ostrzegawcza sygnalizująca przekroczenie prędkości
Lampka ostrzegawcza informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa
Poduszka powietrzna pasażera Airbag OFF

Lampka kontrolna świateł pozycyjnych

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka kontrolna świateł mijania

Lampka kontrolna automatycznych świateł drogowych

Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna świateł lewego kierunkowskazu

Lampka kontrolna świateł prawego kierunkowskazu

Światło kierunkowskazu Airbag

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach. Jeśli nie zapali się przy włączaniu zapłonu, albo zaświeci się przy pracującym silniku, oznacza usterkę systemu.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa w zbiorniku

Gaśnie po uruchomieniu silnika. Gdy lampka zaświeci się lub pozostaje zapalona, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w zbiorniku.

Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około 3 sekundach.

Zapala się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami, towarzyszy jej też emisja jednokrotnego sygnału dźwiękowego.

Informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna układu kierowniczego ze zmiennym wspomaganiem

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jeżeli ta lampka kontrolna zapala się w czasie jazdy wraz z lampką kontrolną ®, oznacza to usterkę systemu.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna informująca o usterce układu hamulcowego

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jeżeli zaświeci się podczas hamowania wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, sygnalizuje obniżenie poziomu płynu w układzie lub usterkę układu hamulcowego.

Należy natychmiast zatrzymać samochód i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ładowania akumulatora

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, oznacza zbyt intensywne ładowanie akumulatora lub jego rozładowanie.

Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną ® i emisją sygnału dźwiękowego, należy koniecznie zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon.

Sprawdzić poziom oleju. Jeśli poziom jest prawidłowy, świecenie lampki ostrzegawczej dotyczy czegoś innego.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka ostrzegawcza filtra cząstek stałych

Lampka ostrzegawcza sygnalizująca poziom odczynnika oraz nieprawidłowości w działaniu układu oczyszczania spalin

Lampka ostrzegawcza

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około trzech sekundach. Może zaświecić się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami wyświetlanymi na tablicy wskaźników.

Należy zachować ostrożność i niezwłocznie zwrócić się do ASO. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu. Zależnie od wersji pojazdu, wraz z zapaleniem się tej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników pojawia się komunikat.

Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin

W pojazdach, które są w nią wyposażone, zapala się po włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie.

–Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły wraz z lampką ©, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;

–Jeśli lampka miga, należy zmniejszać prędkość obrotową silnika, aż przestanie migać. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki RADY ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lampka kontrolna włączonych świec żarowych

Musi zapalić się po włączeniu zapłonu. Oznacza działanie świec żarowych. Gaśnie po ich rozgrzaniu, gdy możliwe jest uruchomienie silnika.

Lampka ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego

Lampka może świecić na niebiesko po włączeniu zapłonu lub przy uruchomieniu silnika, gdy temperatura silnika jest niska.

Jeśli świeci się na czerwono, należy się zatrzymać i pozostawić silnik na biegu jałowym przez jedną, dwie minuty.

Powinno nastąpić obniżenie temperatury i lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak nie jest, wyłączyć silnik. Po jego ostygnięciu, sprawdzić poziom płynu chłodzącego. POZIOMY PŁYNÓW, FILTRY

Jeśli poziom jest prawidłowy, świecenie lampki ostrzegawczej dotyczy czegoś innego. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka ostrzegawcza informująca o pozostawieniu otwartych drzwi

Jeśli zaświeci się po uruchomieniu zapłonu, oznacza to, że któreś drzwi są niedomknięte.

Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

Lampka kontrolna układu ABS (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania)

Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po około trzech sekundach. Zaświecenie się tej lampki w czasie jazdy sygnalizuje nieprawidłowe działanie układu ABS. Układ hamulcowy działa w sposób konwencjonalny, bez funkcji ABS.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampka kontrolna stanu czuwania silnika

Lampka kontrolna braku dostępności stanu czuwania silnika

Lampka ostrzegawcza zaciągnięcia hamulca parkingowego

Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy (ESC) oraz układu antypoślizgowego

Zapala się przy włączaniu zapłonu albo w chwili uruchomienia silnika, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Lampka ostrzegawcza może zaświecić się w kilku przypadkach: SYSTEMY KONTROLI I WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU

Lampka ostrzegawcza systemu niwelującego działanie bocznego wiatru

Wskaźniki zmiany prędkości

Zapalają się w momencie, gdy zalecana jest zmiana biegu na wyższy (strzałka w górę) lub niższy (strzałka w dół). RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA

Lampka kontrolna stopy na pedale hamulca

Zapala się, gdy wymagane jest naciśnięcie pedału hamulca ZAUTOMATYZOWANA SKRZYNIA BIEGÓW

Lampka kontrolna ogranicznika prędkości

Lampka kontrolna tempomatu

Kontrolka ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu

Lampka kontrolna aktywnego hamowania awaryjnego

Lampka kontrolna ECO

Zapala się, kiedy włączony jest tryb ECO. RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA

Lampka ostrzegawcza cyfrowego tachografu

Jeżeli zapali się, sygnalizuje usterkę systemu. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Lampka ostrzegawcza sygnalizująca przekroczenie prędkości

Lampka ostrzegawcza informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa