Powrót do listy

GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyświetlacz A

Aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień zegara, nacisnąć przycisk 1 lub 2 tyle razy, ile to konieczne, aż do wyświetlenia 3.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 lub 2 do momentu, gdy godzina zacznie migać. Można rozpocząć ustawianie: wcisnąć i przytrzymać przycisk 1 lub 2, aby ustawić odpowiednią godzinę.

Poczekać kilka sekund, aż zaczną migać minuty: naciskać przycisk 1 lub 2, aby je ustawić.

Po zakończeniu ustawiania odczekać chwilę przed przestawieniem ekranu.

Wyświetlacz B

Pojazdy wyposażone w dotykowy ekran multimedialny, system nawigacji, telefon itd.

Cechy szczególne pojazdów związane z obsługą takiego wyposażenia są opisane w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

W przypadku przerwy w zasilaniu (odłączony akumulator, odłączony przewód zasilający, itd.), należy ponownie ustawić zegar.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Cecha szczególna:

Gdy temperatura na zewnątrz zawiera się w przedziale między - 3 °C i + 3 °C, napis °C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi).

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Tworzenie się gołoledzi jest związane z wieloma lokalnymi czynnikami meteorologicznymi, jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza; samo określenie temperatury powietrza nie może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze.