Powrót do listy

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

(zależnie od wersji pojazdu)

1 - Przycisk „dobra widoczność” do usuwania szronu i zaparowania z szyb.

2 - Przycisk wyłączania klimatyzacji.

3 - Włączanie automatycznego trybu działania.

4 - Wyświetlacz.

57 - Regulacja siły nawiewu.

68 - Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie.

910 - Regulacja temperatury powietrza.

11 - Usuwanie szronu z tylnej szyby i/lub lusterek wstecznych.

12 - Element sterujący recyrkulacją powietrza.

Informacje i rady związane z eksploatacją KLIMATYZACJA: informacje i instrukcje dotyczące obsługi

Tryb automatyczny

Wcisnąć przycisk 3. AUTO zapala się na wyświetlaczu 4.

Klimatyzacja automatyczna zapewnia w większości przypadków komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.

Jest to zalecany tryb działania.

Wybranie i utrzymanie komfortowych warunków w kabinie oraz dobrej widoczności jest możliwe dzięki stałej kontroli następujących parametrów:

- siłą nawiewu powietrza;

- rozdziałem nawiewu powietrza;

- recyrkulacją powietrza;

- włączenie lub wyłączenie klimatyzacji;

- temperatura w kabinie.

Wyświetla się tylko wartość temperatury i symbol AUTO.

Funkcje sterowane w trybie automatycznym nie są wyświetlane.

- wcisnąć przycisk 9 w celu zwiększenia temperatury;

- wcisnąć przycisk 10 w celu obniżenia temperatury.

Uwaga: ustawienia krańcowe „15 °C“ i „27 °C“ umożliwiają systemowi wytworzenie minimalnej lub maksymalnej temperatury, bez względu na temperaturę na zewnątrz.

W trybie automatycznym (lampka kontrolna AUTO świeci się na wyświetlaczu), wszystkie funkcje klimatyzacji są kontrolowane przez system.

W przypadku wprowadzenia modyfikacji do niektórych funkcji, lampka kontrolna AUTO gaśnie. Jedynie zmodyfikowana funkcja przestaje być wówczas kontrolowana przez system.

Zmiana automatycznego trybu działania

Urządzenie pracuje zwykle w trybie automatycznym, istnieje jednak możliwość zmiany ustawienia parametrów narzuconych przez system (rozdział powietrza, itd.). Sposób wprowadzania modyfikacji został opisany na następnych stronach.

Automatyczny tryb działania jest trybem zalecanym

Klimatyzacja automatyczna zapewnia w większości przypadków komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.

Możliwości modyfikacji są opisane na następnych stronach.

Należy przywracać automatyczny tryb pracy, gdy tylko jest to możliwe.

Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie.

Podczas uruchomiania samochodu, zwiększenie lub zmniejszenie wartości pojawiającej się na wyświetlaczu w żadnym wypadku nie pozwala na szybsze uzyskanie optymalnej temperatury. System zawsze optymalnie dostosowuje sposób obniżania lub podwyższania temperatury (nawiew powietrza nie uruchamia się natychmiast z maksymalną prędkością: jej zwiększanie następuje stopniowo) może to trwać od kilku sekund do kilku minut.

Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce rozdzielczej powinny stale pozostawać otwarte.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Istnieje pięć możliwych ustawień rozdziału nawiewu powietrza, które uzyskuje się wciskając sukcesywnie przyciski 68. Strzałki na wyświetlaczu 4 informują o wybranym ustawieniu:

õ Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

÷ Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne oraz na nogi podróżujących.

ô Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

ö Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu oraz na nogi pasażerów.

F Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

Ustawienie rozdziału nawiewu powietrza w trybie ręcznym powoduje zgaśnięcie lampki kontrolnej działania na wyświetlaczu 4 (tryb automatyczny), jednak tylko funkcja rozdziału nawiewu przestaje być automatycznie sterowana przez system.

Powrót do automatycznego trybu działania następuje po wciśnięciu przycisku 3.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od warunków klimatycznych.

Wciśnięcie przycisku 2 umożliwia wyjście z trybu automatycznego: lampka AUTO gaśnie na wyświetlaczu 4 i zapala się AC OFF.

Uwaga: włączenie funkcji „dobra widoczność” powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji. Powrót do automatycznego trybu działania następuje po wciśnięciu przycisku 3.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Wciśnięcie przycisków 57 umożliwia wyjście z trybu automatycznego.

Za pomocą tych przycisków można zwiększać lub zmniejszać siłę nawiewu.

Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby i/lub z lusterek wstecznych

Wcisnąć przycisk 11, lampka kontrolna zapala się.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby i/lub z górnych, ogrzewanych lusterek wstecznych.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie nacisnąć na przycisk 11. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Zależnie od temperatury zewnętrznej, system klimatyzacji automatycznej w chwili uruchomienia nie pracuje z pełną mocą. Wzrasta ona sukcesywnie, aż silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, by skutecznie ogrzać powietrze w kabinie. Może to trwać od kilku sekund do kilku minut.

Funkcja „dobra widoczność“

Wcisnąć przycisk 1, zapalają się lampki kontrolne przycisków 111.

AUTO gaśnie na wyświetlaczu 4.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej szyby, przednich szyb bocznych i lusterek wstecznych.

Jej działanie wiąże się z automatycznym włączeniem klimatyzacji, funkcji usuwania szronu z tylnej szyby i/lub ogrzewanych lusterek wstecznych oraz wyłączeniem funkcji recyrkulacji powietrza.

Wcisnąć przycisk 11, aby funkcja ogrzewania tylnej szyby i/lub lusterek wstecznych nie została włączona.

Uwaga: chcąc zmienić siłę nawiewu powietrza (które może powodować szum w kabinie), należy wcisnąć przycisk 5.

W celu wyłączenia tej funkcji, należy nacisnąć:

- ponownie przycisk 1 ;

- albo przycisk 3 (lampka kontrolna AUTO zapala się na wyświetlaczu).

Recyrkulacja powietrza.

Wciśnięcie przycisku 12 umożliwia włączenie recyrkulacji powietrza (odpowiedni symbol zapala się na wyświetlaczu).

W czasie działania tej funkcji, powietrze jest zatrzymywane w kabinie i następuje jego recyrkulacja bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza, itd.)

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne wciśnięcie przycisku 12, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.