NADAJNIK-ODBIORNIK DOSTĘPU DO POJAZDU W TRYBIE „WOLNE RĘCE”: bateria

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wymiana baterii

Otworzyć obudowę wkładając monetę we wgłębienie 1.

Wymienić baterię 2, zachowując biegunowość zaznaczoną na pokrywce.

Uwaga: podczas wymiany baterii zaleca się nie dotykać obwodu elektronicznego umieszczonego w obudowie.

Baterie są dostępne u Autoryzowanego Partnera marki, ich trwałość wynosi około dwóch lat.

Należy sprawdzić, czy na baterii nie ma śladów tuszu: ryzyko wystąpienia nieprawidłowego styku elektrycznego.

Podczas ponownego montażu, należy upewnić się, czy obudowa jest prawidłowo zatrzaśnięta.

W razie konieczności wymiany należy użyć baterii tego samego typu lub odpowiednika (należy się skonsultować z ASO).

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli bateria jest zbyt słaba, aby zapewnić prawidłowe działanie, nadal będzie można zablokować i odblokować pojazdBLOKOWANIE I ODBLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do środowiska, należy je przekazać jednostce odpowiedzialnej za zbieranie i wtórne przetwarzanie baterii.

Podczas wymiany:

- upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone.

Ryzyko wybuchu.

- jeżeli klapka nie zamyka się prawidłowo, nie używaj urządzenia i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.

Środki ostrożności dotyczące baterii:

- przechowywać (nowe lub używane) baterie poza zasięgiem dzieci;

- nie połykaj baterii;

Ryzyko poparzenia chemicznego, które może doprowadzić do śmierci.

- W przypadku połknięcia lub włożenia w jakąkolwiek część ciała, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.