Powrót do listy

OZDOBNE KOŁPAKI KÓŁ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ozdobny kołpak koła 2

(śruby kół zakryte)

Zdjąć kołpak przy pomocy klucza do kołpaków 1 (znajdującego się w zestawie narzędzi), wprowadzając zaczep odpowiednio głęboko do otworu znajdującego się blisko zaworu (tak aby dotarł do metalowego drutu przytrzymującego znajdującego się za kołpakiem).

Przy zakładaniu kołpaka należy go odpowiednio ustawić względem zaworu. Wprowadzić zaczepy przytrzymujące zaczynając od strony zaworu A, a następnie BC, a kończąc po przeciwnej stronie zaworu D.

Kołpak centralny 4

(śruby kół zakryte)

Zdjąć kołpak przy pomocy klucza do kołpaków 1, który należy wprowadzić do przewidzianych w tym celu gniazd 3.

W celu ponownego założenia, ustawić kołpak prawidłowo względem śrub kół, docisnąć i sprawdzić, czy jest prawidłowo zablokowany.

Ozdobny kołpak 5

(śruby kół odkryte)

W celu wymontowania kołpaka, bez demontażu koła, nacisnąć go w miejscach wskazanych strzałkami.

Obrócić w taki sposób, by wyjąć uchwyty mocujące znajdujące się za śrubami kół.

W celu założenia kołpaka, wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Ozdobny kołpak 6

(Koło przednie wyłącznie w pojazdach wyposażonych w koła bliźniacze)

Zdjąć ręcznie zaślepki nakrętek 6, a następnie kołpak.