KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Komputer pokładowy A

Zależnie od wersji pojazdu, łączy on następujące funkcje:

- przebyty dystans;

- parametry podróży;

- komunikaty informacyjne;

- komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się z lampką kontrolną ©);

- komunikaty alarmowe (wyświetlające się z lampką kontrolną ®);

- ustawianie godziny.

Wszystkie funkcje są opisane na następnych stronach.

Przyciski wyboru wyświetlanych informacji 12

Możliwe jest przewijanie w górę (przycisk 1), albo w dół (przycisk 2) następujących informacji poprzez kolejne, krótkie naciśnięcia (wyświetlane informacje zależą od poziomu wyposażenia pojazdu i od kraju użytkowania).

a) licznik przebiegu całkowitego i przebiegów częściowych;

b) parametry podróży:

- średnie zużycie paliwa;

- chwilowe zużycie paliwa;

- Przewidywany zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku;

- przebyty dystans;

- średnia prędkość ;

c) bieżąca prędkość;

d) temperatura płynu chłodzącego silnik;

e) ustawianie godziny;

f) przebieg pozostały do następnego przeglądu:

g) resetowanie ciśnienia powietrza w oponach;

h) ustawienia ogólne;

i) dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych i o nieprawidłowościach w działaniu;

j) Szacowany zasięg pojazdu do momentu wyczerpania odczynnika.

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych

Po wybraniu „Licznika przebiegu częściowego” na wyświetlaczu naciśnij przycisk 1 lub 2 aż do wyzerowania licznika.

Zerowanie parametrów podróży (Top départ)

Po wybraniu na wyświetlaczu jednego z parametrów podróży, wcisnąć jeden z przycisków 1 lub 2, przytrzymując aż do wyzerowania wartości.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ

Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak zwiększa się ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ.

Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu przycisku „Top Départ”, można stwierdzić, że wskazanie liczby kilometrów, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika to z tego, że powyższa wartość uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ. Natomiast średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji, gdy:

- samochód przestał przyspieszać;

- silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany);

- po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjeżdża na drogę poza miastem.

Automatyczne zerowanie parametrów podróży

Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie.