BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wyłączanie, włączanie airbag przedniej poduszki powietrznej pasażera

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej airbag pasażera

(zależnie od wyposażenia pojazdu)

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na przednim fotelu pasażera:

- sprawdzić, czy fotelik może być zamontowany na tym fotelu;

- bezwzględnie wyłączyć poduszkę powietrzną airbag w przypadku montażu fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

W celu zablokowania poduszki powietrznej airbag: przy zatrzymanym pojeździe i wyłączonym zapłonie naciśnij i obróć blokadę 1 w położenie OFF.

Przy włączonym zapłonie koniecznie sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza ¹ 2 świeci się na centralnym wyświetlaczu, i czy, zależnie od wersji pojazdu, wyświetla się komunikat „AIRBAG PASAŻER WYŁĄCZONY”.

Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka.

Poduszkę powietrzną pasażera airbag należy włączać i wyłączać, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem .

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera, gdy fotelik dla dziecka jest ustawiony tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną AIRBAG. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE URAZY.

Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejek powyżej) przypominają o tych zaleceniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera airbag, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, W ŻADNYM WYPADKU nie wolno instalować fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera wyposażonym w AKTYWNĄ czołową poduszkę powietrzną AIRBAG. Może to spowodować ŚMIERĆ DZIECKA lub POWAŻNE URAZY.

Włączanie czołowej poduszki powietrznej airbag pasażera

Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbag, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia.

W celu ponownego włączenia airbag: na postoju, przy wyłączonym zapłonie popchnąć i obrócić blokadę 1 w położenie ON.

Po włączeniu zapłonu, należy koniecznie sprawdzić, czy lampka kontrolna ¹ jest zgaszona.

airbag pasażera z przodu jest włączona.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbag pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabronione.

Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Poduszkę powietrzną pasażera airbag należy włączać i wyłączać, gdy pojazd stoi z wyłączonym zapłonem .

W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i ©.

W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć.