Powrót do listy

PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W pojazdach posiadających takie wyposażenie koło zapasowe znajduje się pod podwoziem.

Wyjmowanie koła zapasowego

- W miejsce 1 lub 4 włożyć końcówkę klucza do odblokowania 3 przedłużonego, zależnie od wersji pojazdu, o przedłużacz sześciokątny 5 i klucz do kół 6 (używanie innych narzędzi może spowodować uszkodzenie mechanizmu);

- maksymalnie opuścić koło zapasowe;

- odpiąć element 2 z obręczy koła;

- przełożyć element 2 przez obręcz koła (jak pokazano na A), zwalniając w ten sposób koło.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić na stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

W niektórych przypadkach (przebicie tylnej opony, pojazd obciążony z hakiem holowniczym) może być konieczne podniesienie pojazdu (wykorzystując punkt podparcia podnośnika znajdujący się najbliżej danego koła), aby umożliwić dostęp do koła zapasowego. ZMIANA KOŁA: podnośnik.

Wkładanie koła zapasowego

Wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności:

- położyć koło na płasko pod pojazdem. Zawór 7 musi być skierowany w stronę osoby wykonującej czynność. Ustawienie koła w nieodpowiednim położeniu podczas montażu niesie ryzyko utraty koła;

- przełożyć linkę oraz element 2 przez obręcz koła;

- wyśrodkować element 2 względem środka koła i docisnąć do obręczy koła;

- podnieść maksymalnie linkę przytrzymującą i sprawdzić prawidłowe zablokowanie koła.

Uwaga: nie wkładać przebitego koła z obręczami aluminiowymi do wyciągarki koła zapasowego. Pamiętać o prawidłowym zamontowaniu wyciągarki.

Należy ustawić przebite koło płasko na podłożu. Zawór 7 musi być skierowany w stronę osoby wykonującej czynności.

Ryzyko zgubienia koła.

Nie dotykać układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.