Powrót do listy

SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektryczne podnośniki szyb

Przy włączonym zapłonie:

- nacisnąć na przełącznik danej szyby, aby opuścić ją do żądanej wysokości ;

- pociągnąć przełącznik danej szyby, by podnieść ją do żądanej wysokości.

Na miejscu kierowcy

Użyć odpowiednio przełącznika:

- 1 szyba po stronie kierowcy;

- 2 szyba po stronie pasażera z przodu.

Na miejscu pasażera z przodu

Użyć przełącznika 3.

Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały uchylonej szyby: może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.

Odpowiedzialność kierowcy

Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecka, osoby niepełnosprawnej lub zwierzęcia, jeżeli kluczyk, nadajnik zdalnego sterowania lub nadajnik-odbiornik znajduje się wewnątrz pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Elektryczny podnośnik szyby ze sterowaniem impulsowym

Tryb impulsowy stanowi uzupełnienie funkcji elektrycznego podnoszenia szyb, opisanej w poprzednim paragrafie.

W tryb ten jest wyposażona szyba po stronie kierowcy, lecz działa on wyłącznie podczas opuszczania.

Wcisnąć krótko dany przełącznik 1: szyba zostaje całkowicie opuszczona.

Poruszenie przełącznika podczas przesuwania się szyby powoduje jej zatrzymanie.

Elektryczny podnośnik szyby z funkcją sterowania impulsowego nie działa

Elektryczny podnośnik szyby z funkcją sterowania impulsowego jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne: naciśnięcie przełącznika ponad szesnaście razy z rzędu powoduje przełączenie podnośnika w tryb ochrony (zablokowanie szyby).

Można:

- korzystaj z przełączników elektrycznych podnośników szyb krótko, w odstępach około 30 sekund;

- przy pracującym silniku podnośnik szyby zostanie odblokowany po około 20 minutach bezczynności.

Uwaga: jeżeli szyba napotka opór podczas zamykania (np. gałąź drzewa itp.), zatrzyma się, po czym cofnie się o kilka centymetrów.

Tylne szyby przesuwane

Nacisnąć dźwignię 4 i przesunąć szybę.

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.